Sisällöt avainsanalla: lakitieto

Tulospalkkio on parhaimmillaan kannustava lisä. 
Työoikeudellisesta näkökulmasta tulospalkkioihin liittyy kuitenkin paljon kysymysmerkkejä.
Uutinen
Avainsanat:

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/onko-sinulla-oikeus-tulospalkkioon-0

Kaksi henkilöä keskustelee, toinen on pyörätuolissa.
Lakiuudistus selkeytti työnantajan velvollisuuksia yhdenvertaisuuden edistämisen ja yhdenvertaisuussuunnittelun osalta sekä paransi työntekijän oikeusturvaa.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/yhdenvertaisuuslaki-uudistui-mika-muuttui-tyoelaman-osalta

Käsi kirjoittaa kynällä, jonka päässä on punainen viiri.
Lain tarkoituksena on suojella henkilöitä, jotka ilmoittavat työnsä yhteydessä havaitsemistaan lakien rikkomisista.
Uutinen
Avainsanat:

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/whistleblowing-eli-ilmoittajansuojelu-laki-astunut-voimaan

kirja, vesilasi
Tapahtuma

https://www.tek.fi/fi/tapahtumat/lakituokio-usein-kysytyt-kysymykset

Piirros työtuolista, jonka istuin- ja selkänojaan on asetettu piikki.
Sekä työnantajan että työntekijän kannattaa reagoida häirintään.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/hairintaan-pitaa-puuttua

Jussi Aaltonen henkilökuvassa tumman verhon edessä.
Erityisasiantuntija, juristi Jussi Aaltonen yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolta haluaa rakentaa työpaikoille ilmapiirin, jossa syrjintäkokemukset uskaltaa ottaa puheeksi.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/juristi-sateenkaarevien-syrjinta-tyoelamassa-on-aliraportoitua

Piirrustus, jossa kaksi ihmishahmoa seisoo suuren kellotaulun ääressä, toisella on kädessään harppi.
Alisuoriutuminen on työnantajien yleisesti käyttämä ilmaisu, jolla ei ole tarkkaa oikeudellista merkitystä.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/mika-on-riittava-maara-tyota

Henkilö suttaa kalenteria piirroskuvassa.
Olemme keränneet tähän artikkeliin vastauksia lomautuksia koskeviin yleisimpiin kysymyksiin.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/vastauksia-lomautuskysymyksiin

Piirros henkilöstä, joka kävelee poispäin sylissään huonekasvi ja olallaan euro-merkkinen kassi.
Eläkeputki poistuu ja tilalle tulee uusi muutosturva 55 vuotta täyttäneille irtisanotuille.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/yli-55-vuotias-irtisanottu-muista-hakea-muutosturvarahaa

Lapsi ja aikuinen katsovat kännykkää.
Vaihtelevaa työaikaa koskeviin työsopimuslain säännöksiin tuli muutoksia ja perhevapaauudistus astui voimaan 1.8.2022.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/syksyn-lakiuudistukset-vaihteleva-tyoaika-ja-perhevapaat