Opiskelijat päätöksenteossa

TEKin hallituksessa, valtuustossa ja valiokunnissa on yhteensä noin 50 hallinnon opiskelijaedustajaa.

Opiskelijat ovat mukana päätöksenteossa

TEKin opiskelijajäsenillä on täysivaltaiset edustajat kaikilla TEKin päätöksentekotasoilla aina valtuustosta hallitukseen ja valiokuntiin saakka. TEK on ollut ammattijärjestönä edelläkävijä ottaessaan opiskelijajäsenet mukaan päätöksentekoon jo 1980. Alkuun opiskelijoilla oli kokouksissa vain puheoikeus; nykymuotoinen opiskelijoiden äänivaltainen edustus lisättiin sääntöihin vuonna 1994.

Opiskelijat valtuustossa

TEKin ylintä päätäntävaltaa käyttää valtuusto, joka valitaan vaalien kautta joka kolmas vuosi. Viimeisimmät vaalit käytiin keväällä 2017. Valtuustossa on 76 jäsentä, joista 6 on täysivaltaisia opiskelijajäseniä varaedustajineen.

TEKin sääntöjen mukaisesti TEKin valtuuston opiskelijaedustajat valitsee vuosittain paikallinen teekkariyhdistys. Vaasa ja Turku vaihtavat varsinaista valtuustoedustajaa vuorovuosin. Valtuustoedustajien tehtävä on pitää esillä opiskelijoille tärkeitä asioita valtuuston päätöksenteossa.

Edustajat valtuustossa:

 • Aalto: Tapio Hautamäki, varalla Lauri Seppäläinen
 • Lappeenranta: Teemu Hujanen, varalla Arttu Kaukinen
 • ML-opiskelijayhdistys: Sanni Koskinen, varalla Joonas Virkki
 • Oulu: Eero Huhtelin, varalla Ville Mukka
 • Tampere: Juha-Matti Väisänen, varalla Juha Köykkä
 • Vaasa/Turku: Tytti Niemi (Vaasa), varalla Jeremi Nyyssönen (Turku)

Opiskelijat hallituksessa

TEKin hallituksen opiskelijaedustajat päätetään vuosittain TEKin valtuuston syyskokouksessa teekkarivaliokunnan esityksestä. Opiskelijaedustaja on äänivaltainen hallituksen jäsen. Hallituksen opiskelijaedustajat toimivat teekkarivaliokunnan kummeina ja ovat tiiviissä yhteistyössä valiokunnan kanssa välittäen tietoa niin hallituksesta opiskelijoille kuin opiskelijoilta hallitukseen.

Edustajat hallituksessa:

 • Piia Kuosmanen (Aalto), varalla Tuomas Hirvonen (Tampere)

TEKin valiokunnat

Opiskelijoilla on kiintiöpaikat kaikissa valiokunnissa lukuunottamatta talousvaliokuntaa. TEKin valiokunnat kokoontuvat pääsääntöisesti noin yhden-kahden kuukauden välein valiokunnasta riippuen.

Nuorten valiokunta

Nuorten valiokunta toimii nuorten äänenä ja uudistusvoimana TEKin sisällä. Nuorten valiokunta koostuu teekkariyhteisöjen edustajista sekä avoimella haulla valituista nuorista TEKkiläisistä.

Nuorten valiokunnalle on säännöissä määrätty seuraavat tehtävät:

 • TEKin toiminnan ja palveluiden kehittäminen nuorten näkökulmasta

 • TEKin opiskelijatoiminnan kehittäminen

 • Nuorten sosiaaliset ja työmarkkina-asiat

 • Päättää harjoittelupalkkasuosituksen ja diplomityöpalkkasuosituksen

Kokoonpano 2018:

 • Puheenjohtaja: Tiina Mikkonen (Tampere)
 • Aalto: Lauri Seppäläinen, varalla Mikael Liimatainen
 • Lappeenranta: Teemu Sikanen, varalla Hanna Kataja
 • ML-opiskelijayhdistys: Mari Saloniemi, varalla Saku Reunanen
 • Oulu: Sami Kuoppamaa, varalla Katri Vanhainen
 • Tampere: Annimari Hartikainen, varalla Teemu Kontro
 • Turku: Asser Junnila, varalla Joonatan Mäkelä
 • Vaasa: Mikko Paaskoski, varalla Karri Leinonen
 • Jeanette Järnstedt
 • Saara Laamanen
 • Vesa Lind
 • Elisabet Shnoro
 • David Wunder
 • Sihteeri: Matti Vähä-Heikkilä, opiskelijatoiminnan asiantuntija, TEK

Jäsen- ja järjestöasiain valiokunta

Jäsen- ja järjestöasiain valiokunta keskittyy jäsenpalveluiden kehittämiseen, jäsensuhteiden rakentamiseen sekä ylläpitoon. Valiokunnan tehtävä on edeltävän lisäksi tarkastella jäsenviestinnän onnistumista ja alueellista jäsentoimintaa.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Sanni Koskinen (ML-opiskelijayhdistys), varalla Joonas Pekkonen (Tampere)

Koulutusvaliokunta

TEKin suurin valiokunta käsittelee muun muassa järjestön koulutuspoliittista vaikuttamista, tukee jäsenkunnan ammatillista kehittymistä sekä osallistuu osaltaan teknillistä koulutusta antavien yliopistojen opetuksen ja tutkimuksen laadun seuraamiseen sekä kehittämiseen.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Kiira Kononen (Vaasa), varalla Tommi Luostarinen (Oulu)
 • Verna Hahtola (Tampere), varalla Veli-Matti Korpelainen (Tampere)
 • Essi Tikkanen (Oulu), varalla Santeri Siira (Oulu)

Kunnan valiokunta

Kunnan valiokunta on yksi TEKin neljästä työmarkkinavaliokunnasta. Sen tehtävä on tukea kuntasektorin edunvalvontaa ja paikallistoimintaa sekä toimia asiantuntijana kuntasektorin työmarkkina-asioissa.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Emmi Varjonen (Turku), varalla Karoliina Markuksela (Oulu)

Teknologiavaliokunta

Teknologiavaliokunnan toimialaa on seurata valtakunnan ja alueellisen elinkeino-, talous-, tiede-, ja teknologia- sekä ympäristöpolitiikan lainsäädäntöä ja vaikuttaa sen toteutumiseen. Valiokunnan tärkeä tehtävä on korostaa teknologian yhteiskunnallisia vaikutuksia ja merkitystä.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Leo Toiminen (Jyväskylä/ml-opiskelijayhdistys), varalla Emilia Kaitala (Oulu)

Uravaliokunta

Uravaliokunta on uusi, valtuustokaudella 2015-2017 perustettu valiokunta. Uravaliokunnan tehtäviksi on suunniteltu TEKin jäsenten työuriin liittyviä kysymyksiä, kuten työsuhdeneuvonnan ja urahallinnan onnistumisen seurantaa.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Anni Karjalainen (Oulu), varalla Petri Lehtonen (Oulu)

Valtion valiokunta

Valtion valiokunta osallistuu työmarkkinavaliokuntana valtiosektorin edunvalvonta- ja työmarkkinatoimintaan.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Eelis Paukku (Oulu), varalla Vilhelmiina Lehti (Turku)

Yksityisen sektorin valiokunta

TEKin suurimman työmarkkinavaliokunnan, yksityisen sektorin valiokunnan, tehtävä on koordinoida ja kehittää yksityisen sektorin työmarkkinaedunvalvontaa sekä seurata kansainvälistä työmarkkina- ja sopimustoimintaa.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Saara Moisanen (Oulu), varalla Maija Niemi (Oulu)

Korkeakouluvaliokunta

Yliopisto valiokunnan tehtävä on kehittää paikallistoimintaa yliopistoissa ja koordinoida työmarkkina-asioita sektorillaan.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Lasse Lehtonen (Vaasa), varalla Juha Köykkä (Tampere)

Yrittäjyysvaliokunta

TEKin yrittäjyysvaliokunnan tehtävä on perehtyä yrittäjäjäsenten erityiskysymyksiin sekä vaikuttaa ja seurata yrittäjyyspolitiikan/-lainsäädännön kehittymistä Suomessa. Valiokunta edistää suomalaisen yrittäjyyden kasvua ja tukemista sekä pyrkii lisäämään muun muassa teekkareiden yrittäjyysaktiivisuutta.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Olli Kousa (Lappeenranta), varalla Teppo Vättö (Turku)

Akavan Opiskelijoiden valtuuskunta, AOVA

Palkansaajien keskusjärjestö Akavan toiminnassa vaikuttava Akavan Opiskelijat on yli 100 000 opiskelijan edunvalvontaorganisaatio. TEK osallistuu opiskelijamäärältään suurimpana Akavan liittona aktiivisesti Akavan opiskelijoiden toimintaan ja tekee laaja-alaisesti yhteistyötä erityisesti muiden tekniikkaa lähellä olevien toimialojen edustajien kanssa. AOVAn tehtävä on tuoda Akavan toimintaan opiskelijoiden edunvalvonnallinen ja alueellinen ääni. AOVA kokoustaa vuosittain 3-4 kertaa. Akavan päivittäistä toimintaa pyörittää luottamustoiminen puheenjohtajisto ja lähes kuukausittain kokoontuva työjaosto. Lisätietoa Akavan Opiskelijoiden verkkosivuilta.

Hallopedit AOVAssa:

 • Elina Ala-Mäyry (Tampere)
 • Jens Back (Turku)
 • Elina Salo (Oulu)
 • Aleksi Harlin (Oulu)
 • Yleisvaraedustaja: Opiskelijatoiminnan asiantuntija Matti Vähä-Heikkilä (TEK)

Edustajat AOVA:n opiskelijaneuvostossa

 • Jimmy Nylund (AOVA vpj)
 • Alec Salejärvi

Edustaja AOVA:n työjaostossa:

 • Opiskelijatoiminnan asiantuntijat Matti Vähä-Heikkilä (TEK)

DIA-ohjausryhmä

Tekniikan alan yliopistokoulutuksen yhteisvalintaa toteuttavan DIA-ohjausryhmän tehtävinä on ylläpitää ja kehittää valtakunnallista opiskelijavalintaa tekniikan yliopistoihin. Ohjausryhmän päätäntävaltaan kuuluu muun muassa valintaperusteista päättäminen.

 • Jani Patrakka (Tampere), varalla Iikka Luoma-aho (Turku)