Opiskelijat päätöksenteossa

TEKin hallituksessa, valtuustossa ja valiokunnissa on yhteensä noin 50 hallinnon opiskelijaedustajaa.

Opiskelijat ovat mukana päätöksenteossa

TEKin opiskelijajäsenillä on täysivaltaiset edustajat kaikilla TEKin päätöksentekotasoilla aina valtuustosta hallitukseen ja valiokuntiin saakka. TEK on ollut ammattijärjestönä edelläkävijä ottaessaan opiskelijajäsenet mukaan päätöksentekoon jo 1980. Alkuun opiskelijoilla oli kokouksissa vain puheoikeus; nykymuotoinen opiskelijoiden äänivaltainen edustus lisättiin sääntöihin vuonna 1994.

Opiskelijat valtuustossa

TEKin ylintä päätäntävaltaa käyttää valtuusto, joka valitaan vaalien kautta joka kolmas vuosi. Viimeisimmät vaalit käytiin keväällä 2017. Valtuustossa on 76 jäsentä, joista 6 on täysivaltaisia opiskelijajäseniä varaedustajineen.

TEKin sääntöjen mukaisesti TEKin valtuuston opiskelijaedustajat valitsee vuosittain paikallinen teekkariyhdistys. Vaasa ja Turku vaihtavat varsinaista valtuustoedustajaa vuorovuosin. Valtuustoedustajien tehtävä on pitää esillä opiskelijoille tärkeitä asioita valtuuston päätöksenteossa.

Edustajat valtuustossa 2020:

 • Aalto: Leila Arstila, varalla Tarmo Kivioja
 • Lappeenranta: Vilma Mäkitalo, varalla Iita Hinkkanen
 • ML-opiskelijayhdistys: Sanni Koskinen, varalla Sanna Launiainen
 • Oulu: Petteri Hollanti, varalla Tapio Immonen
 • Tampere: Mikko Koivula, varalla Ville-Pekka Frantsi
 • Turku: Juhani Kalske, varalla Casimir Ruohomaa
 • Vaasa: Jaber McBreen, varalla Anni Tyynelä

Opiskelijat hallituksessa

TEKin hallituksen opiskelijaedustajat päätetään vuosittain TEKin valtuuston syyskokouksessa teekkarivaliokunnan esityksestä. Opiskelijaedustaja on äänivaltainen hallituksen jäsen. Hallituksen opiskelijaedustajat toimivat teekkarivaliokunnan kummeina ja ovat tiiviissä yhteistyössä valiokunnan kanssa välittäen tietoa niin hallituksesta opiskelijoille kuin opiskelijoilta hallitukseen.

Edustajat hallituksessa 2020:

 • Lauri Seppäläinen (Aalto), varalla Mikko Kauhanen (Tampere)

TEKin valiokunnat

Opiskelijoilla on kiintiöpaikat kaikissa valiokunnissa lukuunottamatta talousvaliokuntaa. TEKin valiokunnat kokoontuvat pääsääntöisesti noin yhden-kahden kuukauden välein valiokunnasta riippuen.

Nuorten valiokunta

Nuorten valiokunta toimii nuorten äänenä ja uudistusvoimana TEKin sisällä. Nuorten valiokunta koostuu teekkariyhteisöjen edustajista sekä avoimella haulla valituista nuorista TEKkiläisistä.

Nuorten valiokunnalle on säännöissä määrätty seuraavat tehtävät:

 • TEKin toiminnan ja palveluiden kehittäminen nuorten näkökulmasta

 • TEKin opiskelijatoiminnan kehittäminen

 • Nuorten sosiaaliset ja työmarkkina-asiat

 • Päättää harjoittelupalkkasuosituksen ja diplomityöpalkkasuosituksen

Kokoonpano 2020:

 • Puheenjohtaja: Ellen Heikkilä (Aalto)
 • Aalto: Milja Leinonen, varalla Emily Johnson
 • Lappeenranta: Henna Pekkala, varalla Anniina Pokki
 • ML-opiskelijayhdistys: Miika Länsi-Seppänen, varalla Sanni Koskinen
 • Oulu: Marco Quiroz, varalla Teemu Turpeinen
 • Tampere: Elli Ruokonen, varalla Patrik Rajala
 • Turku: Niklas Luomala, varalla Ilona Kairinen
 • Vaasa: Anni Tyynelä, varalla Emilia Hansten
 • Anni Karjalainen
 • Asser Junnila
 • Vesa Lind
 • Elisabet Shnoro
 • David Wunder
 • Sihteeri: Matti Vähä-Heikkilä, opiskelijatoiminnan asiantuntija, TEK

Paikallisyhdistykset valitsevat edustajat vuodelle 2020 vuoden alun kokouksissaan. Valiokuntaa puheenjohtaa vuonna 2020 Ellen Heikkilä. Muista jäsenistä vuodeksi 2020 vaihtuu Jeanette Järnstedtin tilalle Asser Junnila ja Saara Laamasen tilalle Anni Karjalainen.

Jäsen- ja järjestöasiain valiokunta

Jäsen- ja järjestöasiain valiokunta keskittyy jäsenpalveluiden kehittämiseen, jäsensuhteiden rakentamiseen sekä ylläpitoon. Valiokunnan tehtävä on edeltävän lisäksi tarkastella jäsenviestinnän onnistumista ja alueellista jäsentoimintaa.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Joonas Suikula (Lappeenranta), varalla Lauri Sahramaa (Tampere)

Koulutusvaliokunta

TEKin suurin valiokunta käsittelee muun muassa järjestön koulutuspoliittista vaikuttamista, tukee jäsenkunnan ammatillista kehittymistä sekä osallistuu osaltaan teknillistä koulutusta antavien yliopistojen opetuksen ja tutkimuksen laadun seuraamiseen sekä kehittämiseen.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Jaber McBreen (Vaasa), varalla Susanna Halla (Lahti, LUT University)
 • Miika Peltotalo (Turku), varalla Sami Spets (ML-opiskelijat)
 • Leila Kettunen (Aalto), varalla Veikko Kujala (Tampere)

Kunnan valiokunta

Kunnan valiokunta on yksi TEKin neljästä työmarkkinavaliokunnasta. Sen tehtävä on tukea kuntasektorin edunvalvontaa ja paikallistoimintaa sekä toimia asiantuntijana kuntasektorin työmarkkina-asioissa.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Laura Forsman (Turku), varalla Henna Pekkala (Lappeenranta)

Teknologiavaliokunta

Teknologiavaliokunnan toimialaa on seurata valtakunnan ja alueellisen elinkeino-, talous-, tiede-, ja teknologia- sekä ympäristöpolitiikan lainsäädäntöä ja vaikuttaa sen toteutumiseen. Valiokunnan tärkeä tehtävä on korostaa teknologian yhteiskunnallisia vaikutuksia ja merkitystä.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Aleksi Harlin (Oulu), varalla Merve Caglayan (ML-opiskelijat)

Uravaliokunta

Uravaliokunta on uusi, valtuustokaudella 2015-2017 perustettu valiokunta. Uravaliokunnan tehtäviksi on suunniteltu TEKin jäsenten työuriin liittyviä kysymyksiä, kuten työsuhdeneuvonnan ja urahallinnan onnistumisen seurantaa.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Paula Sajaniemi (Tampere), varalla Sohvi Hyvärinen (Tampere)

Valtion valiokunta

Valtion valiokunta osallistuu työmarkkinavaliokuntana valtiosektorin edunvalvonta- ja työmarkkinatoimintaan.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Nita Lindfelt (Oulu), varalla Miika Laurikainen (Lappeenranta)

Yksityisen sektorin valiokunta

TEKin suurimman työmarkkinavaliokunnan, yksityisen sektorin valiokunnan, tehtävä on koordinoida ja kehittää yksityisen sektorin työmarkkinaedunvalvontaa sekä seurata kansainvälistä työmarkkina- ja sopimustoimintaa.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Emmi Varjonen (Pori), varalla Katariina Kilkku (Turku)

Korkeakouluvaliokunta

Yliopisto valiokunnan tehtävä on kehittää paikallistoimintaa yliopistoissa ja koordinoida työmarkkina-asioita sektorillaan.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Tapio Immonen (Oulu), varalla Emma Mäkinen (Turku)

Yrittäjyysvaliokunta

TEKin yrittäjyysvaliokunnan tehtävä on perehtyä yrittäjäjäsenten erityiskysymyksiin sekä vaikuttaa ja seurata yrittäjyyspolitiikan/-lainsäädännön kehittymistä Suomessa. Valiokunta edistää suomalaisen yrittäjyyden kasvua ja tukemista sekä pyrkii lisäämään muun muassa teekkareiden yrittäjyysaktiivisuutta.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Eelis Paukku (Oulu), varalla Andreas Andersson (ML-opiskelijat)

Akavan Opiskelijoiden valtuuskunta, AOVA

Palkansaajien keskusjärjestö Akavan toiminnassa vaikuttava Akavan Opiskelijat on yli 100 000 opiskelijan edunvalvontaorganisaatio. TEK osallistuu opiskelijamäärältään suurimpana Akavan liittona aktiivisesti Akavan opiskelijoiden toimintaan ja tekee laaja-alaisesti yhteistyötä erityisesti muiden tekniikkaa lähellä olevien toimialojen edustajien kanssa. AOVAn tehtävä on tuoda Akavan toimintaan opiskelijoiden edunvalvonnallinen ja alueellinen ääni. AOVA kokoustaa vuosittain 3-4 kertaa. Akavan päivittäistä toimintaa pyörittää luottamustoiminen puheenjohtajisto ja lähes kuukausittain kokoontuva työjaosto. Lisätietoa Akavan Opiskelijoiden verkkosivuilta.

Hallopedit AOVAssa:

 • Erik Halttunen (Vaasa)
 • Lassi Lehtisyrjä (Lappeenranta)
 • Elli-Noora Mäkitalo (Tampere)
 • Sini Toivola (ML-opiskelijat)
 • Yleisvaraedustaja: Opiskelijatoiminnan asiantuntija Matti Vähä-Heikkilä (TEK)

Edustajat Akavan opiskelijaneuvostossa

 • Maria Jokinen (Akavan opiskelijoiden pj)

Edustaja Akavan opiskelijoiden valtuuskunnan työjaostossa:

 • Opiskelijatoiminnan asiantuntijat Matti Vähä-Heikkilä (TEK)

DIA-ohjausryhmä

Tekniikan alan yliopistokoulutuksen yhteisvalintaa toteuttavan DIA-ohjausryhmän tehtävinä on ylläpitää ja kehittää valtakunnallista opiskelijavalintaa tekniikan yliopistoihin. Ohjausryhmän päätäntävaltaan kuuluu muun muassa valintaperusteista päättäminen.

 • Jani Patrakka (Tampere), varalla Iikka Luoma-aho (Turku)