Opiskelijat päätöksenteossa

TEKin hallituksessa, valtuustossa ja valiokunnissa on yhteensä noin 50 hallinnon opiskelijaedustajaa.

Opiskelijat ovat mukana päätöksenteossa

TEKin opiskelijajäsenillä on täysivaltaiset edustajat kaikilla TEKin päätöksentekotasoilla aina valtuustosta hallitukseen ja valiokuntiin saakka. TEK on ollut ammattijärjestönä edelläkävijä ottaessaan opiskelijajäsenet mukaan päätöksentekoon jo 1980. Alkuun opiskelijoilla oli kokouksissa vain puheoikeus; nykymuotoinen opiskelijoiden äänivaltainen edustus lisättiin sääntöihin vuonna 1994.

Opiskelijat valtuustossa

TEKin ylintä päätäntävaltaa käyttää valtuusto, joka valitaan vaalien kautta joka kolmas vuosi. Viimeisimmät vaalit käytiin keväällä 2017. Valtuustossa on 76 jäsentä, joista 6 on täysivaltaisia opiskelijajäseniä varaedustajineen.

TEKin sääntöjen mukaisesti TEKin valtuuston opiskelijaedustajat valitsee vuosittain paikallinen teekkariyhdistys. Vaasa ja Turku vaihtavat varsinaista valtuustoedustajaa vuorovuosin. Valtuustoedustajien tehtävä on pitää esillä opiskelijoille tärkeitä asioita valtuuston päätöksenteossa.

Edustajat valtuustossa:

 • Aalto: Petteri Heliste, varalla Oskar Niemenoja
 • Lappeenranta: Teemu Hujanen, varalla Olli Haakana
 • ML-opiskelijayhdistys: Heta Orava, varalla Sanni Koskinen
 • Oulu: Vilma Koistinen, varalla Eero Huhtelin
 • Tampere: Tuomas Hirvonen, varalla Stiina Kinnunen
 • Turku/Vaasa: Jeremi Nyyssönen, varalla Joel Reijonen

Opiskelijat hallituksessa

TEKin hallituksen opiskelijaedustajat päätetään vuosittain TEKin valtuuston syyskokouksessa teekkarivaliokunnan esityksestä. Opiskelijaedustaja on äänivaltainen hallituksen jäsen. Hallituksen opiskelijaedustajat toimivat teekkarivaliokunnan kummeina ja ovat tiiviissä yhteistyössä valiokunnan kanssa välittäen tietoa niin hallituksesta opiskelijoille kuin opiskelijoilta hallitukseen.

Edustajat hallituksessa:

 • Niko Ferm (Aalto), varalla Noora Laak (Aalto)

TEKin valiokunnat

Opiskelijoilla on kiintiöpaikat kaikissa valiokunnissa lukuunottamatta talousvaliokuntaa. TEKin valiokunnat kokoontuvat pääsääntöisesti noin yhden-kahden kuukauden välein valiokunnasta riippuen.

Teekkarivaliokunta

Valtakunnallisen teekkariyhteistyön runkona toimii TEKin teekkarivaliokunta. Teekkarivaliokunta koostuu teekkariyhteisöjen edustajista ja se kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa.

Teekkarivaliokunnalle on säännöissä määrätty seuraavat tehtävät:

 • opiskelijajärjestöjen yhteistyöelimenä toimiminen
 • opiskelijoiden aseman parantaminen ja opiskelijatoiminnan kehittäminen TEKin sisällä
 • opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden sosiaaliset ja työmarkkina-asiat
 • opiskelijaedustajaehdotukset valiokuntiin ja muihin TEKin toimielimiin
 • vastavalmistuneiden erityisasiat yhdessä jäsenpalveluvaliokunnan kanssa

Teekkarivaliokunta käsittelee näiden sääntömääräisten tehtävien lisäksi valtakunnalliseen teekkaritoimintaan liittyviä asioita.

Kokoonpano 2017:

 • Puheenjohtaja: Maria Kultanen (Tampere)
 • Aalto: Oskar Niemenoja, varalla Petteri Heliste
 • Lappeenranta: Saara Laamanen, varalla Teemu Hujanen
 • ML-opiskelijayhdistys: Max Remming, varalla Mari Saloniemi
 • Oulu: Oula Virtanen, varalla Ville Savolainen
 • Tampere: Tiina Mikkonen, varalla Aliisa Saari
 • Turku: Axel Johansson, varalla Asser Junnila
 • Vaasa: Olli Kakkuri, varalla Aki Hokkanen
 • Sihteeri: Jussi-Pekka Teini, teekkariasiamies, TEK

Jäsen- ja järjestöasiain valiokunta

Jäsen- ja järjestöasiain valiokunta keskittyy jäsenpalveluiden kehittämiseen, jäsensuhteiden rakentamiseen sekä ylläpitoon. Valiokunnan tehtävä on edeltävän lisäksi tarkastella jäsenviestinnän onnistumista ja alueellista jäsentoimintaa.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Vesa Lind (Oulu), varalla Miika Länsi-Seppänen (ML-opiskelijayhdistys)

Koulutusvaliokunta

TEKin suurin valiokunta käsittelee muun muassa järjestön koulutuspoliittista vaikuttamista, tukee jäsenkunnan ammatillista kehittymistä sekä osallistuu osaltaan teknillistä koulutusta antavien yliopistojen opetuksen ja tutkimuksen laadun seuraamiseen sekä kehittämiseen.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Anna Kuusala (Tampere), varalla Kiira Kononen (Vaasa)
 • Joonas Tietäväinen (Aalto), varalla Petri Lehtonen (Oulu)
 • Janne Komi (Lappeenranta), varalla Juho Kekäläinen (Lappeenranta)

Kunnan valiokunta

Kunnan valiokunta on yksi TEKin neljästä työmarkkinavaliokunnasta. Sen tehtävä on tukea kuntasektorin edunvalvontaa ja paikallistoimintaa sekä toimia asiantuntijana kuntasektorin työmarkkina-asioissa.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Henrikki Soininen (Aalto), varalla Anni Karjalainen (Oulu)

Teknologiavaliokunta

Teknologiavaliokunnan toimialaa on seurata valtakunnan ja alueellisen elinkeino-, talous-, tiede-, ja teknologia- sekä ympäristöpolitiikan lainsäädäntöä ja vaikuttaa sen toteutumiseen. Valiokunnan tärkeä tehtävä on korostaa teknologian yhteiskunnallisia vaikutuksia ja merkitystä.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Ville Mukka (Oulu), varalla Tatu Virta (Lappeenranta)

Uravaliokunta

Uravaliokunta on uusi, valtuustokaudella 2015-2017 perustettu valiokunta. Uravaliokunnan tehtäviksi on suunniteltu TEKin jäsenten työuriin liittyviä kysymyksiä, kuten työsuhdeneuvonnan ja urahallinnan onnistumisen seurantaa.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Topi Pekonen (Lappeenranta), varalla Henna Henriksson (Turku)

Valtion valiokunta

Valtion valiokunta osallistuu työmarkkinavaliokuntana valtiosektorin edunvalvonta- ja työmarkkinatoimintaan.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Stiina Kinnunen (Tampere), varalla Eelis Paukku (Oulu)

Yksityisen sektorin valiokunta

TEKin suurimman työmarkkinavaliokunnan, yksityisen sektorin valiokunnan, tehtävä on koordinoida ja kehittää yksityisen sektorin työmarkkinaedunvalvontaa sekä seurata kansainvälistä työmarkkina- ja sopimustoimintaa.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Jukka Koivisto (Turku), varalla Teppo Vättö (Turku)

Yliopistovaliokunta

Yliopisto valiokunnan tehtävä on kehittää paikallistoimintaa yliopistoissa ja koordinoida työmarkkina-asioita sektorillaan.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Amanda Vonk (Tampere), varalla Petri Uotila (Aalto)

Yrittäjyysvaliokunta

TEKin yrittäjyysvaliokunnan tehtävä on perehtyä yrittäjäjäsenten erityiskysymyksiin sekä vaikuttaa ja seurata yrittäjyyspolitiikan/-lainsäädännön kehittymistä Suomessa. Valiokunta edistää suomalaisen yrittäjyyden kasvua ja tukemista sekä pyrkii lisäämään muun muassa teekkareiden yrittäjyysaktiivisuutta.

Hallopedit valiokunnassa:

 • Sallamari Tolonen (Oulu), varalla Olli Kousa (Lappeenranta)

Akavan Opiskelijoiden valtuuskunta, AOVA

Palkansaajien keskusjärjestö Akavan toiminnassa vaikuttava Akavan Opiskelijat on yli 100 000 opiskelijan edunvalvontaorganisaatio. TEK osallistuu opiskelijamäärältään suurimpana Akavan liittona aktiivisesti Akavan opiskelijoiden toimintaan ja tekee laaja-alaisesti yhteistyötä erityisesti muiden tekniikkaa lähellä olevien toimialojen edustajien kanssa. AOVAn tehtävä on tuoda Akavan toimintaan opiskelijoiden edunvalvonnallinen ja alueellinen ääni. AOVA kokoustaa vuosittain 3-4 kertaa. Akavan päivittäistä toimintaa pyörittää luottamustoiminen puheenjohtajisto ja lähes kuukausittain kokoontuva työjaosto. Lisätietoa Akavan Opiskelijoiden verkkosivuilta.

Hallopedit AOVAssa:

 • Tytti Niemi (Vaasa)
 • Matias Virta (Turku)
 • Elina Salo (Oulu)
 • Alec Daniel Salejärvi (Lappeenranta)
 • Yleisvaraedustaja: Teekkariasiamies Jussi-Pekka Teini (TEK)

Edustaja AOVA:n työjaostossa:

 • Teekkariasiamies Jussi-Pekka Teini (TEK)

DIA-ohjausryhmä

Tekniikan alan yliopistokoulutuksen yhteisvalintaa toteuttavan DIA-ohjausryhmän tehtävinä on ylläpitää ja kehittää valtakunnallista opiskelijavalintaa tekniikan yliopistoihin. Ohjausryhmän päätäntävaltaan kuuluu muun muassa valintaperusteista päättäminen.

 • Elli-Noora Kaurila (Aalto), varalla Jani Patrakka (Tampere)