Jäsenmaksualennukset

Voit saada alennusta jäsenmaksusta jos olet esimerkiksi perhevapaalla, työttömänä tai opiskelet.

TEKin jäsenmaksusta voi saada alennusta alla mainituilla perusteilla, kunhan vuosittainen jäsenmaksu ei laske alle vähimmäisjäsenmaksun. Vähimmäisjäsenmaksu vuonna 2021 on työttömyyskassaan kuuluvilta 117 €/v (9,75 €/kk) ja kassaan kuulumattomilta 51,00 €/v (4,25 €/kk). Vuonna 2020 maksut olivat samat.

Huom! Vastavalmistuneet saavat jäsenmaksualennuksen automaattisesti, sitä ei tarvitse hakea. Lisätietoa vastavalmistuneille

Alennusta jäsenmaksuun voi hakea heti kun peruste on voimassa, mutta kuitenkin ehdottomasti aina kunkin kalenterivuoden loppuun (31.12.) mennessä. Alennusperusteen yhtäjaksoinen vähimmäiskesto on kolme kuukautta, jota lyhyemmille palkattomille kausille (esim. kolmen viikon isyysvapaa) ei alennusta myönnetä. Mikäli alennusperuste päättyy ennen sille myönnettyä loppupäivämäärää, ilmoitetaan siitä osoitteeseen jasenpalvelu@tek.fi jäsenmaksutietojen ja palveluiden päivittämiseksi. 

Alennusta jäsenmaksuun haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi hakija, alennuksen peruste sekä alku- ja loppupäivämäärät. Hakemukseen on liitettävä asiakirja, jolla osoitetaan maksualennuksen syy; tarkempi tieto tarvittavasta asiakirjasta löytyy alla olevasta listasta. Hakemus toimitetaan joko sähköpostitse jasenpalvelu@tek.fi, suojatulla sähköpostilla tai postitse osoitteeseen: Info JÄSEN Tekniikan Akateemiset TEK 5005134, 00003 VASTAUSLÄHETYS. 

Alennuksen myöntämisestä ilmoitetaan kirjallisesti.

Osa-aikaiset työaikajärjestelyt  (esim. osa-aika eläke, osittainen hoitovapaa, osa-aikatyö) eivät oikeuta jäsenmaksualennukseen.

Puolisoalennus

TEKin täysjäsenelle, jonka avio-/avopuoliso on TEKin täysjäsen, voidaan myöntää 69 € eli 5,75 €/kk alennus täysjäsenmaksusta (sama kuin v. 2020).
Vain täyden hinnan maksava puoliso saa Alma Talentin jäsenetulehdet.
Hakemuksessa on oltava hakijan ja puolison nimi, syntymäaika ja osoite.
Alennus astuu voimaan hakemista seuraavan kuukauden alusta.

Työttömyys tai lomautus

Hakemukseen on liitettävä kopio viimeisimmästä maksuilmoituksesta (työttömyyskassa, Kela tms.). Työttömyyskassa tai Kela eivät saa luovuttaa tietoja etuudensaajista liitoille. Lomautustilanteessa dokumentiksi käy myös työnantajalta saatu lomautusilmoitus, mikäli sinut on juuri lomautettu etkä ole vielä saanut päivärahaa.

Alennuksen saamisen edellytyksenä on etuuden saaminen työttömyyskassasta tai Kelasta (yrittäjällä työmarkkinatuki, starttiraha)  ja se myönnetään aina kunkin kalenterivuoden loppuun (31.12.) asti kerrallaan.

Jos alennusta kuitenkin haetaan takautuvasti siten, että peruste on jo lakannut olemasta (esim. työllistymisen jälkeen), myönnetään alennus hakemuksessa ilmoitetulle työttömyysajalle.

Perhevapaat

Hakemukseen on liitettävä kopio Kelan äitiys - ja vanhempainrahapäätöksestä tai kotihoidontukipäätöksestä.
Alennus myönnetään ajalle, jolta työnantaja ei maksa palkkaa.

Palkaton päätoiminen opiskelu

Hakemukseen on liitettävä kopio esimerkiksi opinto- tai koulutustukipäätöksestä.

Vuorotteluvapaa

Hakemukseen on liitettävä todistus työnantajan kanssa tehdystä vuorotteluvapaasopimuksesta.

Pitkäaikainen sairaus

Hakemukseen on liitettävä todistus palkattomasta sairausloma- ajasta.
Alennus myönnetään palkattoman sairausloman ajaksi, kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Varusmies- tai siviilipalvelut

Hakemukseen on liitettävä kopio palvelukseenastumismääräyksestä.
Alennus myönnetään varusmiespalvelun kohdalla 6 kuukaudeksi ja siviilipalvelun 12 kuukaudeksi ellei palveluksen kesto käy ilmi hakemuksesta