Työpöytä, sakset, kyniä, kirjoja, vihkoja

Jobbsökning för studerande

Söker du sommarjobb, praktik-, trainee- eller slutarbetesplats? Hurdan lön kan du be om? Hurdant anställningsavtal? Lönar det sig att ansluta sig till arbetslöshetskassan redan under studietiden?

Det är dags att börja söka jobb! Men...

  • Var och hur söker man jobb?
  • Vad ska man beakta vid jobbsökningen?
  • Hurdan lön kan man be om?
  • Vad ska man komma ihåg när man gör arbetsavtal och på vilka villkor?   
  • Lönar det sig att ansluta sig till KOKO-kassan (arbetslöshetskassan) och varför? 

Svar på dessa och många andra frågor hittar du på denna sida. 

1. Utnyttja TEK Työkirja i jobbsökningen

Det första du ska göra när du söker jobb är att se till att dina dokument för arbetssökning är i skick. I Työkirja hittar du utmärkta anvisningar för dagens jobbsökning! I Työkirja hittar du CV-modeller för gulnäbben, kandidaten och den som ska utexamineras. Modellerna finns på finska, svenska och engelska. Vi har gjort anvisningar också för att sammanställa en portfolio och skriva ett ansökningsbrev.

Dessutom har du tillgång till en lista (på finska) över olika rekryteringsföretag och rekryteringstjänster via vilka du kan söka jobb.

Blev du kallad till en anställningsintervju? För anställningsintervjun kan du och ska du gärna öva (sidan på finska). 

Funderar du på att åka utomlands för att jobba? Läs mer här (på finska).

På campus vid flera tekniska universitet är TEK med om att ordna evenemang kring jobbsökning (bl.a. CV- och LinkedIn-verkstäder, jobbsökarföreläsningar, rekryteringsmässor) för studerande och alla som är i början av sin karriär. Följ ditt universitets utbud av evenemang!

2. Skaffa information inför löneförhandlingarna

TEK definierar årligen rekommendationer om praktikantlön (på finska) för studerande för arbete inom det egna studieområdet. Rekommendationerna om praktikantlön är en bra utgångspunkt för löneanspråket.

3. Anslut dig till KOKO-kassan

Säkerställ ditt inkomstrelaterade utkomstskydd redan under studietiden. Du kan ansluta dig till Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO när du är i ett anställningsförhållande. Du kan alltså bli medlem genast när du börjar ditt första sommarjobb. Genom att ansluta dig till KOKO-kassan redan under studietiden kan du trygga din ekonomi och i lugn och ro koncentrera dig på jobbsökningen efter att du blivit färdig. Då börjar också arbetsvillkoret ackumuleras för dig.

Bli medlem i kassan genom att lägga till medlemskapet i din egen medlemsinformation på OmaTEK medlemsportal eller genom att skicka en förfrågan till vår medlemsservice i OmaTEKs kommunikationskanal.

4. Ta hand om dina rättigheter

Anställningsvillkoren för en visstidsanställning skiljer sig delvis från villkoren för en anställning som gäller tills vidare. Sommarjobb och andra jobb som utförs av studerande är i allmänhet på grund av sin kortvarigheta visstidsanställningar.

Efter utexamineringen lönar det sig att försöka få anställning som gäller tills vidare.

Information om spelreglerna för arbetslivet får du här, vid arbetsmarknadskurser på ditt universitet och vid TEKs evenemang. Att känna till spelreglerna hjälper inte om de inte följs. Om du upplever att du behandlas fel, kontakta förtroendemannen på din arbetsplats och TEKs jurist.

Kom alltid ihåg att skriva ett skriftligt arbetsavtal, men underteckna inte arbetsavtalet innan du förstår alla punkter. Om du vill kan du skicka ditt arbetsavtal till TEKs jurist för kontroll.
Kom ihåg att be din arbetsgivare om ett arbetsintyg efter att anställningsförhållandet upphört.

5. Bli studerandemedlem

Om du ännu inte är studerandemedlem i TEK, gå med nu! Studerandemedlemskapet är avgiftsfritt.