Service och förmåner

Här presenteras kort TEK och de arbetsmarknadsförmåner som TEK erbjuder TFiF/TEK-medlemmarna.

De TFiF-medlemmar som önskar arbetsmarknadsservice kan få den via TEK genom att utöver TFiF- avgiften erlägga en speciell TEK-avgift. I TEK-avgiften ingår premien för arbetslöshetsförsäkringen.

 

Intressebevakning

Förhandlings- och avtalsverksamheten handhas av Akavas förhandlingsorganisationer De Högre Tjänstemännen YTN och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade JUKO.
På arbetsplats- och individnivå sköts intressebevakningen av föreningarna inom företagen, ombudsmännen och kontaktpersonerna. Dessa stöds av TEK, YTN och JUKO.

Arbetslöshetsskydd

Inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd utbetalas via Kassan för högt utbildade KOKO. TEK:s jurister ger råd när det gäller juridiska frågor i samband med arbetslöshetsskyddet.

Rättsskydd

En täckande ansvars- och rättsskyddsförsäkring för rättegångskostnader som gäller konflikter om arbetsförhållanden samt person-, föremåls- och egendomsskador.

Juridisk rådgivning

Hjälp och råd i arbetsmarknadsfrågor fås via de juridiska sidorna på webben och av TEK:s jurister per telefon och e-post. Du kan också kontakta oss via kontaktblanketen.

Lönerådgivning

Lönestatistik och -rekommendationer som baserar sig på den årliga arbetsmarknadsundersökningen samt Palkkanosturi-programmet som hjälper dig att bestämma din rätta lönenivå.

Karriärservice

TEKrekrys arbetsplatsportal på LinkedIn ger dig information om arbetsmöjligheter.

Personlig vägledning stöder dig vid planering av din karriär och arbetssökning.
 

För företagare och blivande företagare

Rådgivning om juridiska frågor kring företagarskap.
Virtuaalilakimies-tjänsten erbjuder juridisk information som företagen behöver i sin dagliga affärsverksamhet.
Information och guideböcker på webben.
Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa AYT är en självständig arbetslöshetskassa för företagare.

Rabatter

www.memberplus.fi

 

Nyckelord: