Ylioppilaiden työttömyyden kasvaessa uraohjauksen merkitys korostuu

|
Uutinen
Kuuntele

Ylioppilaiden työttömyys on kasvanut selvästi nuorisotakuusta huolimatta.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan ylioppilastutkinnon suorittaneiden 15–19-vuotiaiden työttömyys oli 45,5 prosenttia korkeampi joulukuussa 2014 kuin vuotta aikaisemmin. Seuraavan ikäryhmän eli 20–24-vuotiaiden työttömyys oli puolestaan 37 prosenttia korkeampi edellisvuoteen verrattuna. Kyse ei kuitenkaan ole vain yhden vuoden kehityksestä, vaan kahden viime vuoden aikana ylioppilaiden työttömyys on kaksinkertaistunut.

– Kolme neljästä lukion päättäneestä nuoresta haluaisi jatkaa opintojaan suoraan korkea-asteelle, mutta vain kolmasosalle heistä aukeaa tie. Lukion jälkeen välivuosien pitäjille ei myöskään ole työpaikkoja tarjolla entiseen malliin. Nykyinen taloustilanne on kärjistänyt ongelmaa, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Usein nuoret kärkkyvät tiettyä opiskelupaikkaa pitkään. Nuoria kannattaisi ohjata miettimään vaihtoehtoisia reittejä ja opintoja, joilla voi päästä haluamalleen alalle. Akavan mielestä opintopolkujen tulisi olla huomattavasti joustavampia. Lisäksi siirtymiä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sisällä ja välillä pitäisi joustavoittaa.

– Työelämässä päädytään samoihin työtehtäviin hyvin erilaisilla koulutus- ja urapoluilla, eikä suurimpaan osaan työtehtävistä ole tiettyä koulutusta. Juuri tässä olisi opinto-ohjaajien sauma neuvoa lukiolaisia pohtimaan erilaisia mahdollisuuksia, sanoo asiantuntija Ida Mielityinen.

Akava pelkää nuorten tilanteen yhä heikkenevän, kun lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia suljetaan rakennepoliittisen ohjelman mukaisten 260 miljoonan euron leikkausten vuoksi. Tämä vähentää koulutusvaihtoehtoja ja opetustarjontaa.

– Akava kyseenalaistaa nämä leikkaukset kokonaan, koska ne uhkaavat romuttaa suomalaisten nuorten koulutuksen ja osaamisen perustan, Fjäder sanoo.

– Nyt on ryhdyttävä hyödyntämään ja kehittämään esimerkiksi digitaalisia oppimisympäristöjä ja etäopiskelun tarjoamia menetelmiä opiskelijoille. Myös yhteyksien rakentaminen korkeakouluihin, opetuksen kehittäminen ja uraohjauksen parantaminen vaativat resursseja, Mielityinen muistuttaa.

Akava osallistuu valtakunnalliseen opinto-ohjaajien koulutus- ja verkostoitumistapahtumaan Joensuussa 5.–7. helmikuuta yhdessä kuuden jäsenjärjestönsä kanssa.

Avainsanat: