Vuorotteluvapaan ehdot muuttuvat vuodenvaihteessa

|
Uutinen
Kuuntele

Jatkossa vuorotteluvapaalle jäävältä edellytetään 20 vuoden työhistoriaa.

Vuorotteluvapaan säännökset muuttuvat vuodenvaihteessa. Tammikuusta 2016 alkaen vuorotteluvapaalle voi hakea vasta 20 vuoden työhistorian jälkeen. Lisäksi vuorotteluvapaan kesto lyhenee 180 kalenteripäivään, ja vapaata ei voi enää pitää useassa jaksossa.

Tähän asti vapaata on voinut hakea 16 vuoden työhistorian jälkeen, ja vapaan kesto on voinut olla enimmillään 360 päivää.

Lakimuutoksen myötä korvaustaso on 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta ja pitkän työhistorian omaavien korkeampi korvaustaso poistuu.

Yli 25 vuoden työuran tehneet ovat tähän asti saaneet vuorottelujaksonsa ajan korvausta 80 prosenttia työttömyyspäivärahasta. Vuodenvaihteen jälkeen korvaus alenee 70 prosenttiin.

Muutokset eivät koske henkilöitä, jotka ovat tehneet vuorotteluvapaasopimuksen vuoden 2015 loppuun mennessä ja aloittavat vapaan viimeistään 31.3.2016.

Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen tiistaina 15.12., ja tasavallan presidentti vahvistanee sen 30.12.2015


 

Avainsanat: