Akava: Vuorotteluvapaasta pelastettiin, mitä pelastettavissa oli

|
Uutinen
Kuuntele

Akava hyväksyy kolmikantaisen työryhmän esityksen vuorotteluvapaan uudistamiseksi. Uudistuksen vaikutuksia on kuitenkin seurattava työssä jaksamisen ja työurien pidentämisen näkökulmasta, korostaa päätöksen tehnyt Akavan työvaliokunta.

– Vuorotteluvapaalla on ollut myönteisiä vaikutuksia työssä jaksamiseen ja työuralla jatkamiseen. Nyt tätä näkökulmaa ei ole otettu huomioon lainkaan. Pelkäämme, että saavutettava näennäinen säästö kostautuu myöhemmin työkyvyttömyyskustannusten nousuna. Vaadimme, että seuranta-ajan jälkeen selvitetään, ovatko sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkehakemukset lisääntyneet aloilla, joilla vuorotteluvapaata käytetään, sanoo johtaja Maria Löfgren.

Akava oudoksuu tapaa, jolla vuorotteluvapaasta sovittiin. Palkansaajat ja työnantajat pääsivät asiassa sopuun jo viime syksynä, mutta hallitus siirsi sen tästä huolimatta jatkovalmisteluun.

– Hallitus toteutti työnantajien pitkäaikaisen tavoitteen vuorotteluvapaajärjestelmän heikentämisestä. Toivottavasti tämä neuvottelutulos antaa hallitukselle selkeän kuvan siitä, että järjestöt kykenevät sopimaan. Ja toivottavasti ratkaisu rauhoittaa vuorotteluvapaaseen kohdistuvat hyökkäykset, Löfgren painottaa.

Järjestelmän romutus estettiin

Maan hallitus vaati, että vuorottelusijaisen työttömyysvaatimusta tulee kiristää nykyisestä kolmeen kuukauteen. Tämä olisi käytännössä tarkoittanut vuorotteluvapaajärjestelmän romuttamista, koska useilla korkeakoulutusta vaativilla aloilla ei olisi enää löytynyt pitkään työttöminä olleita sijaisia.

– Akava yritti pelastaa vuorotteluvapaasta sen, mitä pelastettavissa oli. Kolmen kuukauden työttömyysvaatimuksen tarkastelujaksoksi esitetään neljäätoista kuukautta, joten tämä helpottaa sijaisten saamista niillä aloilla, joissa sijaisuuksien väliin jää työttömyysjaksoja, kertoo lakimies Paula Ilveskivi, joka edusti työryhmässä Akavaa.

Jos eduskunta hyväksyy neuvotteluratkaisun, kolmen kuukauden työttömyysvaatimus ei koske alle 25-vuotiaita, alle 30-vuotiaita vastavalmistuneita ja yli 55-vuotiaita.

Avainsanat: