Toni Nyman katsoo kameraan.

Vihreät osaajat 2023: Tomi Nyman, November Consulting Oy

|
Uutinen

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi?

Tomi Nyman

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Kemiantekniikka, TKK.

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Toimitusjohtaja, perustaja, November Consulting Oy.

4. Mitä teet työksesi?

Neuvonantaja ja start-up-/kasvuyrittäjä ja sijoittaja 10:ssä kasvuyhtiössä, fokuksena ilmasto-, kierto- ja biotalousyhtiöt. Oman yrityksen kautta kehitän myös systeemisiä muutoksia, jotka mahdollistavat merkittävän päästövähenemän tai luonnon monimuotoisuuden lisäämisen. Neuvonantajana olen ollut rakentamassa usean yrityksen strategiaa ja liiketoimintaa.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Kiertotalous vähentää materiaalien tarvetta monin eri tavoin ja yhdistämällä kiertotalous ja biotalous voidaan rakentaa isoja pitkäaikaisia hiilivarastoja ja kestävää liiketoimintaa heikentämättä luonnon monimuotoisuutta. Tulevan vuosikymmenen aikana on kriittistä nostaa globaalisti sekä materiaali- että energiatehokkuutta ja Suomesta löytyy useita tällaisia yrityksiä ja teknologioita. Näiden skaalaaminen merkittävään mittakaavaan vaatii osaamista. Tämä vähentää fossiilisten raaka-aineiden ja energian tarvetta ja käyttöä.

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

Päädyin vihreäksi osaajaksi vaiheittain. Noin 15 vuotta sitten lähdin työnantajallani rakentamaan kestävien tuotteiden portfoliota ja panostamaan niiden markkinointiin. Sittemmin aloitin Nesteen biomuovi-, biokemikaali-, ja kemiallisen kierrätyksen hankkeet ja kirjoitin AFRY:n PlasticsToBio konseptin, jossa on tavoitteena muuttaa kaikki maailman muovin biopohjaisiksi kierrätyksen kautta. Se toimi innoittajana monille sitä seuranneille systeemisen muutoksen ilmastokonsepteille.

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Materiaalien ja energian kulutuksen järjestelmällinen vähentäminen kaikilla mahdollisilla keinoilla.

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Kiertotalouden taso määrittelee tulevaisuudessa yhteiskunnan kilpailukyvyn ja vaihtotaseen niin talouden, energian kuin materiaalien osalta. Jos Eurooppa hidastelee kiertotalousinvestoinneissa, alue jää jalkoihin ja päätyy muiden omistamaksi. Ihmiskunnan toivo nojaa kulutuksen vähentymiseen, Kiinan ja Intian kaltaisten valtavien maiden siirtymiseen kiertotalouteen ja vihreään teknologiaan, mutta kilpailukyvyn ja omistuksen suhteen ei kannata antaa muille etulyöntiasemaa.