Timo Välikangas istuu mustalla sohvalla toimistotilassa.

Vihreät osaajat 2023: Timo Välikangas, SICK Oy

|
Uutinen

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi?

Timo Välikangas

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Oulun yliopisto, prosessitekniikka

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Tuotepäällikkö, SICK Oy

4. Mitä teet työksesi?

Markkinoin ja tarjoan mittalaiteratkaisuja prosessiteollisuuden mittauksiin.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Paremmalla prosessin hallinnalla voidaan parantaa prosessin hyötysuhdetta ja tarjoamme mittalaitteita uusiin vihreän siirtymän mittaustarpeisiin.

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

SICK panostaa vahvasti uuteen teknologiaan, mitä vihreän siirtymän toteuttamiseksi tarvitaan. Tätä varten muodostettiin eri maista koostuva tiimi. Itse olen Suomen edustajana tässä. On mukava päästä mukaan uuden teknologian pariin ja seurata läheltä energiateollisuuden murrosta fossiilisista kohti vihreää energiaa.

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Vähentää omaa kulutusta ja hyödyntää aurinkoenergiaa.

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Varmistaa vakaa toimintaympäristö, jotta suunnitellut investoinnit oikeasti toteutetaan.