Tero Mielonen istuu kannettavan tietokoneen ääressä, takana on täysi kirjahylly.

Vihreät osaajat 2023: Tero Mielonen, Ilmatieteen laitos

|
Uutinen

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi?

Tero Mielonen

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Opiskelin Lappeenrannassa sähkötekniikan diplomi-insinööriksi ja väittelin Kuopiossa filosofian tohtoriksi ilmakehän kaukokartoituksesta.

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Työskentelen erikoistutkijana Ilmatieteen laitoksella.

4. Mitä teet työksesi?

Tutkin ilmakehän pienhiukkasia käyttämällä ilmakehämalleja ja kaukokartoitusmenetelmiä. Pienhiukkasilla on merkittäviä ilmasto- ja terveysvaikutuksia, mutta niiden monimuotoisuuden vuoksi niiden kaikkia vaikutuksia ei ymmärretä vielä täydellisesti.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Ihmisten aiheuttama ilmastonmuutos on suurimpia motivaattoreita vihreän siirtymän taustalla. Luonnonvarojen liiallisen kulutuksen seurauksena emme tiedä miltä tulevaisuutemme tulee näyttämään, mutta ilmastomallien avulla voimme arvioida millaisia vaihtoehtoja meillä on ja miten ne riippuvat tuottamistamme päästöistä. Työni tarkoituksena onkin tuottaa entistä tarkempaa ja käyttökelpoisempaa tietoa päätöksenteon tueksi ja kansalaisten ymmärryksen lisäämiseksi.

Lisäksi harrastan tieteenpopularisointia ja olen kirjoittanut aiheesta sarjakuvaromaanin, lastenkirjan ja puolikkaan tietokirjasta. Tavoitteenani on tarjota ihmisille realistinen kuva tieteentekemisen arjesta ja tuoda esiin tutkimustyön kiehtovuutta.

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi, ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

Päädyin nykyiseen työhöni oikeastaan sattumalta. Etsin diplomityöpaikkaa ja Ilmatieteen laitoksella alkoi sopivasti kiinnostava projekti, johon pääsin mukaan. Työtehtävät ja -yhteisö osoittautuivat sen verran mukaviksi, että sille tielle jäin. Työni merkitsee minulle paljon, sillä koen työskenteleväni paremman ja oikeudenmukaisemman tulevaisuuden puolesta.

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Vaikea nimetä vain yhtä tekoa, sillä ihmisten elämäntilanteet ovat niin erilaisia. Ehkä turhan kulutuksen ja yksityisautoilun vähentäminen voisi olla hyvä lähtökohta. Vaikka insinööritaustainen olenkin, niin en usko, että voimme ratkaista ilmasto- ja luontokriisiä pelkästään kehittämällä ja kuluttamalla uutta teknologiaa, vaan meidän pitää tarkastella kriittisesti myös nykyistä elämäntapaamme ja valintojamme.

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Kansalaiset ja erityisesti päättäjät pitäisi saada ymmärtämään, että vihreä siirtymä ei ole uhka vaan mahdollisuus. Se on mahdollisuus luoda hyvinvointia meille ja tuleville sukupolville.