Teppo Manninen seisoo luonnon vihreyden keskellä.

Vihreät osaajat 2023: Teppo Manninen, Caverion Suomi Oy

|
Uutinen

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi?

Teppo Manninen

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Energiatuotannon ympäristötekniikka, Energiatekniikan osasto, LUT-yliopisto, Lappeenranta

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Myyntipäällikkö, Energiahankkeet, Caverion Suomi Oy

4. Mitä teet työksesi?

Hankekehitys- ja myyntityötä. Teen energiatehokkuusesityksiä asiakkaille pääosin teollisuus- ja liikekiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi. Tavoitteena asiakaskohteissa on edistää energiasäästöjä, uusiutuvan energian käyttöä ja hukkalämpöjen hyödyntämistä. Entistä enemmän myös eri tyyppisiä jäähdytys ja lämpöpumppuratkaisuja. Samalla uusitaan kiinteistön teknistä kuntoa, vähennetään korjausvelkaa ja parannetaan kiinteistöjen älykkyyttä ja digivalmiuksia.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Kiinteistöt ja teollisuus käyttävät merkittävän osan energiaa Suomen kokonaiskulutuksesta ja kaikki kulutus, jota saadaan näissä rakennuksissa vähennettyä tai muutettua vähempipäästöiseksi, edistää vihreää siirtymää.

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi, ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

Työurani alun työskentelin energiaseurantajärjestelmän ja energiankäytön parissa Energiakolmio Oy:ssä, minkä jälkeen hain nykyiselle työnantajalle tehtäviin, joissa voin vaikuttaa energiankäyttöä vähentävästi. Koen, että työni on merkityksellistä, koska usein olen päässyt vaikuttamaan johonkin toteutuneeseen hankkeeseen, ja jälkikäteen saadaan kuulla ja todentaa kuinka paljon olemme saaneet energiasäästöä aikaiseksi.

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Se ei mielestäni ole yksittäinen teko, vaan kokonaisvaltaisempi muutos toiminnassa ja ajattelussa, joka johtaa useisiin tekoihin. Se voi tarkoittaa eri asioita jokaisen henkilön omista lähtökohdista riippuen.

Tekoja olisivat ainakin kierrätyksen tehostaminen ja muutoksia ja valintoja kulutuskäyttäytymisessä, tai vaikka istuttaa puu. Kodin energiakäytön tiedostaminen ja mahdolliset muutokset ja investoinnit, kuten maalämpö ja/tai vastaavat. Valinnat ruokalautaselle sekä valita keinoja vähäpäästöiseen liikkumiseen aina kun siinä on mahdollisuus. Ehkäpä yksittäinen teko tähän muutokseen joillekin voisi olla lukea ilmastonmuutokseen liittyvää kirjallisuutta tai seurata uutisia ja mediaa ymmärtääkseen, että viimeistään nyt on aika tehdä oikeita vastuullisia tekoja tulevien sukupolvien hyväksi.

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Yllä ehkä jo vastausta tähän, mutta lisäyksenä että näyttää esimerkkiä. Kukin itse henkilökohtaisesti voi näyttää esimerkkiä teoista kohti hiilineutraalisuutta, ja Suomi voi näyttää esimerkkiä muille maille, mikä ennen pitkää tuo osaamista ja vaurautta maahamme.