Sara Kurimo istuu kannettavan tietokoneen äärellä.

Vihreät osaajat 2023: Sara Kurimo, KVA Design Group

|
Uutinen

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi?

Olen Sara Kurimo, Ornamo-TEK-kaksoisjäsen.

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Valmistuin vuonna 2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamk:sta muotoilijaksi sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutusohjelmasta.

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Työskentelin viisi vuotta (5.2018 alkaen) sisustusarkkitehtina KVA Design Group -arkkitehtitoimistossa. Tällä hetkellä opiskelen Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamk:in järjestämässä Kestävän kehityksen osaajakoulutuksessa. Osaajakoulutus kestää vuoden verran ja loppuu 11.2023.

4. Mitä teet työksesi?

Haluan jatkossakin työskennellä sisustusarkkitehdin työtehtävissä.

5. & 6. Miten se edistää vihreää siirtymää? Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi, ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

Minulle sisustusarkkitehtina on erittäin tärkeää päästä vaikuttamaan ja edistämään rakennusalaa kohti vihreää siirtymää. Koen, että yhtenä suurena tekijänä on lisätä muiden suunnittelijoiden, sidosryhmien ja asiakkaiden tietoisuutta ympäristövastuullisesta suunnittelusta, kestävistä valinnoista, vähähiilisistä rakennus- ja pintamateriaaleista sekä kiertotaloudesta.

Nyt sekä tulevaisuudessa on tärkeää muuttaa omaa ajatusmaailmaa opitusta uutuuden viehätyksestä ja sisustustrendeistä ja entistä enemmän vaalia ja arvostaa vanhoja kalusteita kuin rakennuksiakin. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuutta suojeltavaksi arkkitehdeillä sekä sisustusarkkitehdeillä on suuri vastuu valita toiminnalliset, laadukkaat, aikaa kestävät, helposti korjattavat sekä ympäristöystävälliset materiaalit jokaiseen projektiin.

Työssäni ekologisen kestävyyden lisäksi sosiaalisella kestävyydellä on suuri merkitys. Työympäristöasiantuntijana KVA Design Group -arkkitehtitoimistossa suunnittelin muun muassa toimisto- ja koulutiloja yhdessä käyttäjien kanssa. Vain tiloissa työskentelevät henkilöt voivat aidosti tietää mitä tiloilta toivotaan. Tämän takia jokainen mielipide on tärkeä. On mahtavaa suunnitella projekteja yhdessä tilan käyttäjien kanssa ja kokea yhdessä koko suunnittelumatka niin onnistumisista ongelmatilanteiden ratkaisemiseen.

Vapaa-ajalla järjestän Ilmastokerhoa arkkitehtiystävieni kanssa suunnittelijoille. Ilmastokerho kokoontuu 1–2 kuukauden välein. Ilmastokerhon ideana on lisätä suunnittelijoiden tietoisuutta vastuullisesta ja kestävän kehityksen mukaisista suunnitteluratkaisuista ja lisätä materiaalitietoisuutta. Ilmastokerhossa keskustelemme aiheista yhteisesti ja opetamme toinen toisiamme. Jokaisessa kokouksessa on eri teema ja eri vieraita puhumassa muun muassa kiertotaloudesta ja vähähiilisistä materiaaleista ja rakennusalan vaikutuksista ilmastonmuutokseen. 

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Mielestäni yksi hyvä vihreän siirtymän teko, mitä jokainen voi tehdä, on ostaa vaatteita vain tarpeeseen, harkitusti ja laadukkaasti. Trendejä ei kannata voimakkaasti seurata, vaan ostaa ja pukea päälle vaatteita, jotka itseään miellyttää ja tuntuvat päällä hyvältä. Jos oma vaate kyllästyttää tai kaipaa vaihtelua, kannattaa vaate viikata laatikkoon säilytykseen ja viedä varastoon. Vuoden tai useiden vuosien päästä laatikosta voi löytyä vaatteita, jotka juuri silloin ilahduttavat suuresti ja tulee taas käyttöön. Itse löysin kuukausi sitten varastosta 15 vuotta vanhat Asics-lenkkarit, jotka olivat kuin uuden veroiset! Lenkkarit ovat tällä hetkellä luottokenkäni ja käytän niitä lähes jokaisena päivänä. Lisäarvoa ja nostalgiaa tuo niiden historia minulle.

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Vihreän siirtymän edistämiseksi koen tärkeäksi kouluttautumisen. On mahtavaa, että voin töiden ohessa opiskella Kestävän kehityksen osaajakoulutusta, josta koen saavani paljon apua itse työhöni ja ymmärtämään kestävää kehitystä kokonaisuudessaan.

Kouluttautumisen ja oppimisen lisäksi koen tällä hetkellä tärkeimmäksi tietoisuuden lisäämisen, vihreästä siirtymisestä puhumisen ja aitojen tekojen toteuttamisen. Rakennusala voi suuresti vaikuttaa siihen mihin suuntaan Suomen tulevaisuus hiilineutraalisuustavoitteineen ja kiertotalousajattelullaan voi päästä. Tehtävää ja opittavaa on paljon, mutta yhdessä arkkitehdit ja muut suunnittelijat voivat vaikuttaa siihen mitä kohti tulemme menemään. Haluan uskoa siihen, että vihreä siirtymä rakennusalalla otetaan tosissaan ja tulevaisuudessa nähdään aitoa toimintaa ympäristövastuullisesta suunnittelusta ja toteutuksesta.

Muokattu 10.8.2023: työpaikkatieto kohdissa 3 ja 4 sekä aikamuodot kohdassa 6.

Muokattu 14.8.2023: kohta Ilmastokerhosta.