Olivia Kuronen seisoo valoisassa aulatilassa.

Vihreät osaajat 2023: Olivia Kuronen, Ramboll Finland Oy

|
Uutinen

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi?

Olivia Kuronen

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Ympäristötekniikkaa (Sustainability Science and Solutions) LUT-yliopistossa Lappeenrannassa, DI 

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Ramboll Finland Oy, nuorempi LCA asiantuntija

4. Mitä teet työksesi?

Elinkaarimallinnusta (Life Cycle Assessment = LCA) sekä päästölaskentaa. Toisin sanoen ympäristö- ja ilmastovaikutusten arviointia.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Elinkaariarviointi ja päästölaskenta tarjoavat tietoa tuotteiden/palveluiden ja prosessien ympäristövaikutuksista, auttavat tunnistamaan kestäviä ratkaisuja, edistävät päästöjen vähentämistä ja ohjaavat strategista päätöksentekoa kestävämmän ja vihreämmän toiminnan edistämiseksi.

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi, ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

Päädyin vihreäksi osaajaksi Rambollille tekemäni vapaaehtoiseen päästökompensointiin liittyvän diplomityön kautta. Lisäksi minulla oli aiempaa kokemusta vastaavasta työstä. Alalla työskentely tarkoittaa minulle merkityksellisyyttä sekä mahdollisuutta vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan. Sen kautta koen olevani osa ratkaisua ilmastonmuutoksen torjunnassa.

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Oman kulutuskäyttäytymisen tarkastelu ja kestävien valintojen tekeminen. Esimerkiksi vegaaninen ruokavalio on sekä kestävä että eettinen valinta.

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Vihreän siirtymän edistämiseksi tarvitaan ennen kaikkea kunnianhimoisia ja nopeita poliittisia toimia, joilla puretaan esimerkiksi fossiilienergiaa ja kulutuskulttuuria tukevia rakenteita. Vastavuoroisesti siirtymää edistäviä taloudellisia kannustimia ja investointeja uusiutuvaan energiaan ja kestävään liikkumiseen tulisi edistää.

Juttua päivitetty 10.8.2023: titteli.