Niilo Hendolin yllään LUT-yliopiston paita, taustalla huonekasveja.

Vihreät osaajat 2023: Niilo Hendolin, Elstor Oy

|
Uutinen

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi?

Niilo Hendolin

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Opiskelen tällä hetkellä LUT-yliopistossa sähkötekniikan maisterivaihetta sekä sivuaineena ympäristötekniikkaa.

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Tutkimus- ja tuotekehitysinsinööri, Elstor Oy

4. Mitä teet työksesi?

Elstor Oy valmistaa teollisuusmittaluokan energiavarastoja, joissa sähkö varastoidaan lämpöenergiana. Työssäni kehitän Elstorin energiavarastoratkaisun käyttöä. Työnkuvaan kuuluu esimerkiksi nykyisten laitteiden käytön seuranta ja optimointi sekä muun muassa tulevien asiakkaiden kannattavuuslaskelmien teko.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Sähköenergian varastointi on erityisen tärkeässä roolissa vihreän siirtymän edetessä. Sähköä pitää pystyä jatkossa käyttämään entistä enemmän silloin, kun sitä on tarjolla sen sijaan, että sitä käytettäisiin silloin kun on tarve. Meidän varastoratkaisumme tarjoaa kustannustehokkaan sekä puhtaan vaihtoehdon esimerkiksi teollisuuden prosessihöyryn tuottamiseksi. Yksi peruskoon laite voi tuottaa esimerkiksi noin 500 tonnin vuosittaiset päästövähennykset höyryntuotantoprosessiin, ja samalla se osallistuu reservimarkkinoilla sähköverkon tasapainotukseen. Sähköä voidaan varastoida juuri silloin, kun sitä on tarjolla ja se on halpaa.

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi, ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

Aloitin työnteon Elstorilla kandidaatintyön merkeissä keväällä 2022. Tämän jälkeen olen tehnyt yrityksessä töitä kesäisin sekä opintojen ohella sen mitä ehdin. Vihreä osaaminen on minulle todella tärkeä osa työpaikkaani. Vihreän siirtymän edistäminen on oikeastaan ainoa vaihtoehto, minkä parissa tällä hetkellä haluan työskennellä. Yhteisen hyvän eteen täytyy työskennellä, ja nykyisillä ratkaisulla voimme saada jo niin paljon hyvää aikaiseksi.

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Miettiä arjen valintojaan. Vähentää turhaa autoilua tai lentämistä. Valita se aidosti kestävä vaate tai ympäristöystävällinen pakkaus. Suosia tuuli- ja aurinkovoimaa yli kaiken. Kierrättää sekä lajitella jätteensä. Pieniä asioita, joista muodostuu suuri kokonaisuus.

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Mielestäni tällä hetkellä vihreä siirtymä vaatii eniten valtion tason ohjausta. Tarvitsemme lisää tuulivoimaa kattamaan koko Suomen maantieteellisesti ja tasaisesti. Tarvitsemme uusia kannustimia investoida uusiin teknologioihin sekä esimerkiksi vetytalouteen ja sitä kautta puhtaiden materiaalien luomiseen. Valtion ohjauksella voimme myös toimia esimerkkinä muille sekä laajentaa hyvät toimintatavat globaaleiksi normaaleiksi.