Markus Hämäläinen katsoo kameraan.

Vihreät osaajat 2023: Markus Hämäläinen, Valmet Technologies Oy

|
Uutinen

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kierto­talouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Vihreät osaajat logo

1. Nimesi?

Markus Hämäläinen

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Opiskelin Tampereen yliopistossa konetekniikkaa ja valmistuin 2021. DI-vaiheen pääaineena minulla oli energia- ja biojalostustekniikka ja sivuaineena teollisuustalous. 

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Valmet Technologies Oy, Board and Paper Mills, Sales & Marketing, Application Engineer

4. Mitä teet työksesi?

Tein 2021 diplomityön Valmetille energiamurroksen vaikutuksista paperiteollisuuteen, minkä jälkeen olen työskennellyt vihreän siirtymän eri osa-alueiden parissa. Nykyään teen paperi- ja kartonkikoneiden myynnissä tarjoustyötä ja kestävyysasioihin liittyvää kehitystyötä, sisäisiä ja ulkoisia esityksiä sekä koulutuksia vihreän siirtymän vaikutuksista ja Valmetin teknologioista.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Lisäämällä tietoisuutta ilmastoasioista ja ympäristötehokkaista teknologioista yrityksen sisä- ja ulkopuolella voidaan vaikuttaa tuotteiden kehitykseen ja asiakkaiden päätöksentekoon. Koulutusten lisäksi teen myyntiprojekteissa energiankulutus- ja CO2-laskentaa sekä yhteistyötä vedenkäytön tehostamiseen liittyen.

Myyntiprosessin aikana tuodaan esiin energiatehokkaita teknologioita ja tuetaan näin asiakkaita ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Kartonkikoneiden käyttöiät ovat vuosikymmeniä, joten myyntivaiheessa määritellään linjan toimintaa varsinkin tiettyjen prosessin kytkentöjen osalta, vaikka monia asioita voidaan parantaa myöhemminkin. Raudan lisäksi teollisen internetin ja automaation ratkaisut ovat merkittävässä roolissa.

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi, ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

Olin kiinnostunut aiheesta, olin opiskeluaikoina kesätöissä Valmetin Tampereen eri yksiköissä sekä tein diplomityön tuotekehitykseen.

Vihreän siirtymän parissa työskentely motivoi todella paljon ja myyntiprojekteissa näkee konkreettisesti myytyjen tuotteiden vaikutuksen toimitetun tuotantolinjan tehokkuuteen ja päästöihin. Eroja nähdään myös myytävien tuotteiden välillä, mutta varsinkin asiakkaan vanhoihin, korvattaviin konelinjoihin verrattuna erot teknologian tehokkuudessa ovat todella suuria.

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Helppoja pienen kustannuksen tekoja ovat muun muassa kasvispainotteinen ruokavalio, turhan kulutuksen, ajamisen ja lentämisen välttäminen sekä matkustaminen julkisella liikenteellä tai lihasvoimin. Itse kuljen työmatkat sähköpyörällä. Usein pienipäästöiset vaihtoehdot ovat varsinkin pidemmällä aikavälillä edullisempia.

Pareto-periaate: kun päästöjen vähentämiseen investoidaan, keskitytään isoihin vaikuttaviin asioihin, eikä jäädä valojen sammuttelun tasolle: yksilötasolla kasvisruoalla, lämpöpumpuilla ja sähköautolla saadaan vähennettyä todella suuri osa yksilön päästöistä.

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Metsäteollisuudessa siirtyminen korkean lisäarvon biotuotteisiin polttoprosessien sijaan: ligniinin hyödyntäminen sekä uudet fossiilisia raaka-aineita korvaavat tuotteet. Prosessien energia-, materiaali- ja vesitehokkuuden parantaminen sekä sähköistäminen, jolla päästään eroon suoran maakaasun käytöstä. Ilmastopäästöjen lisäksi tulisi huomioida vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, sillä pidemmällä aikavälillä luonnon kestokyky määrittää ihmisen toiminnan rajat.