Leena Tähkämö katsoo kameraan.

Vihreät osaajat 2023: Leena Tähkämö, Neste Oyj

|
Uutinen

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi?

Leena Tähkämö

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Sähköenergiatekniikkaa (DI) TTY:llä, valaistustekniikkaa (DSc, techn.) Aallossa ja Paul Sabatier -yliopistossa (Toulouse III).

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Asiantuntija, Neste Oyj.

4. Mitä teet työksesi?

Tutkin muovi- ja kemianteollisuuden uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden hiilijalanjälkiä ja muita ympäristövaikutuksia ja vedän aiheeseen liittyvää projektia.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Muovi- ja kemianteollisuus on merkittävä tekijä ilmastonmuutoksessa, ja kestävämmillä ratkaisuilla voidaan tutkitusti vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Jätemuovin käyttö on kiinnostava myös ympäristöön päätyvän muovijätteen määrän vähentämisen kannalta.

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

Olen työskennellyt yli 15 vuotta elinkaariarvioinnin parissa. Siirtymä sähkö- ja valaistustekniikasta kemianteollisuuteen oli melkoinen mutta toisaalta ympäristövaikutusten arviointimenetelmät eivät sinänsä eroa eri sektoreilla, ellei ole velvoittavaa lainsäädäntöä. Koen Nesteen hyvin kiinnostavana yrityksenä, koska yrityksen strategia nojaa vahvasti kestäviin arvoihin ja ympäristövaikutukset otetaan vakavasti. Haluan olla mukana vihreässä siirtymässä ja tutkimassa, minkälaisia vaikutuksia tuotteet aiheuttavat.

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Pyrkiä vähentämään ruokajätteen määrää ja muuttamaan ruokavaliota kasvispainotteisemmaksi. Näillä on todettu olevan hyvin suuri merkitys kasvihuonekaasupäästöjen määrään.

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Ratkaisuja on olemassa jo hyvin paljon, joten nyt pitäisi kiihtyvällä tahdilla alkaa toteuttaa niitä isossa mittakaavassa. Sanoista ja suunnitelmista tekoihin ja toimintaan.