Kyösti Huhtala istuu tietokoneen takana.

Vihreät osaajat 2023: Kyösti Huhtala, Puolustusvoimien logistiikkalaitos

|
Uutinen

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kierto­talouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi?

Kyösti Huhtala

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Olen opiskellut sovellettua matematiikkaa ja tilastotiedettä Jyväskylän yliopistossa, jossa väittelin vuonna 1991. Olen juuri saamassa päätökseen energiatekniikan diplomi-insinööriopinnot Tampereen yliopistossa.

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Työskentelen tutkijana Puolustusvoimien logistiikkalaitoksessa.

4. Mitä teet työksesi?

Tehtäviini kuuluu laitoksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointi sekä vaatimustenhallinnan koordinointi. Tämän rinnalla olen saanut paneutua energia-alan selvityksiin ja tutkimukseen.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Puolustusvoimat elää ja toimii muun yhteiskunnan puitteissa, ja tehtävämme on varmistaa, ettei suorituskykymme vaarannu. Näiden välissä sovitamme toimintamme yhteiskuntaan, pyrimme noukkimaan vihreän siirtymän tarjoamat suorituskykylisät, ja koulutamme samalla varusmiehiä ja reserviläisiä mahdollisimman kestävällä ja esimerkiksi kelpaavalla tavalla. 

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

Samoihin aikoihin energiatekniikan opintojeni aloituksen kanssa nähtiin tarve toteuttaa eräitä energiaan liittyviä selvityksiä Puolustusvoimissa, ja nämä sijoittuivat logistiikkalaitoksen vastuualueelle. T&K-toiminnan koordinaattorina asia lankesi minulle ja siitä tämä sitten sukeutui.

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Tuhlauksen lopettaminen. Olipa tuhlattavana miten vihreää voimavaraa vain, niin sen tuhlaaminen on lähes edesvastuutonta. Hyviä huonoimpia esimerkkejä ovat järjettömän tehoiset sähköautot, ja mielettömän kokoiset passiivitalot pariskunnan käytössä.

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Tarvitaan toisaalta reipasta kokeilumieltä uuden teknologian mahdollisuuksien selvittämisessä ja käyttöönotossa ja toisaalta selkeää pitkän tähtäimen sitoutumista vihreän siirtymän kehityspolkuihin.