Kirsi Jaakkola katsoo kameraan.

Vihreät osaajat 2023: Kirsi Jaakkola, Rester Oy

|
Uutinen

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi

Kirsi Jaakkola

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Tekstiili- ja vaatetustekniikkaa Tampereen teknillisessä yliopistossa.

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Rester Oy, tuotekehityspäällikkö

4. Mitä teet työksesi?

Rester Oy on suomalainen kierrätysalan yritys, joka kierrättää teollisuuden poistotekstiilejä ja sivuvirtoja uusiokäyttöön. Paimiossa sijaitsevassa kiertotalouslaitoksessa avataan käytetyistä tekstiilimateriaaleista mekaanisella kuidunavauslinjastolla tekstiilikuitua uusiin käyttötarkoituksiin.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Edistän kierrätystekstiilikuitujen käyttöä eri teollisuusalojen sovelluksissa pyrkimyksenä se, että kuidut saadaan mahdollisimman hyvään hyötykäyttöön. Perinteisen tekstiili- ja vaatetusteollisuuden aloilla kierrätyskuituja käytetään lankana kangas- ja neulerakenteissa, jolloin kuidunpituuden optimointi on tärkeää. Huopatuotteita käytetään monilla alueilla ja tällöin materiaaleihin haetaan asiakkaan toivomia ominaisuuksia, kuten lämpömuokattavuutta tai palosuojausta.

Kuituja käytetään muillakin kuin tekstiiliteollisuuden toimialueilla esimerkiksi komposiiteissa tai puukuitua korvaamassa, jolloin asiakasyrityksellä ei välttämättä ole osaamista juuri tekstiilikuiduista, tällöin minä teen asiakkaalle tuotekehitystä.

Tarkoituksena on saada pohjoismaisten tekstiilialan toimijoiden sivuvirrat ja poistotekstiilit kierrätettyä uusiin käyttötarkoituksiin, takaisin alkuperäiseen käyttöön tai materiaalia tuottavan yrityksen toiseen tuotteeseen.

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

Rester Oy on perustettu 2019 ja tuotanto Paimiossa käynnistyi marraskuussa 2021. Seurasin Resterin perustamista ja olin yhteydessä perustajiin, tuotekehityksen työpaikkani tuli hakuun syksyllä 2022. Suomen toivotaan olevan edelläkävijä tekstiili- ja vaatetusalan kestävässä kehityksessä. VTT laati vuonna 2021 alalle rohkean tulevaisuusvision, jossa Suomen tekstiili- ja muotiala voisi olla maailman vastuullisinta ja toimivinta. Mikäpä voisi olla innostavampaa, kuin tällainen tulevaisuuden näköalapaikka?

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Vihreän siirtymän paras teko yksittäisen kuluttaja osalta tekstiili- ja vaatetusalalla on oman kuluttamisensa muuttaminen kestävämpien ja korjattavien tuotteiden suuntaan. Jokainen voi ostaa pitkäikäisiä vaatteita, huolehtia että ne on helppo huoltaa ja että vaatteet voi tarvittaessa korjata. Pieneksi käyneet tai rikkoutuneet tekstiilit pitäisi kierrättää eteenpäin, varmistaen, että ne menevät oikeasti käyttöön tai kierrätykseen. Yleisemmällä tasolla voi pohtia kaikkien kulutustapojensa kohentamista kestävämpään suuntaan.

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Tekstiilikuiduista kierrätetään eteenpäin hyvin vähän, noin 15 prosenttia polyesterkuiduista on tehty Pet-pulloista ja puuvilla kiertää uusiokäyttöön prosentin verran. Erilaisia kannustimia on mietitty ja testattu, kuten panttia vaatteen palauttamiseksi kierrätykseen. Kuluttajien käytöksen muuttumiseen ei voida kuitenkaan tässä uskoa, joten yritysten on otettava askeleet muutokseen. Isossa mittakaavassa esimerkiksi raaka-aineverolla voidaan yrityksiä ohjata kierrätysmateriaalien käyttöön.

Yritysmaailmassa tulisi vähentää jätteen muodostumista ja lisätä syntyvän hukkamateriaalin kierrätystä innovatiivisin tavoin. Lisäksi valmistajan tulisi miettiä jo tuotesuunnitteluvaiheessa, että tuote on kierrätettävissä mahdollisimman hyvin. Mielestäni kaikkein hienointa on, kun yrityksellä on vahva asenne ja halu kierrättää; ei ole pakko odottaa, että lainsäädäntö pakottaa miettimään omaa toimintaa.