Karoliina Oksanen seisoo valoisassa tilassa ikkunan äärellä.

Vihreät osaajat 2023: Karoliina Oksanen, ABO Wind Oy

|
Uutinen
Kuuntele

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi?

Karoliina Oksanen

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Turun AMK:ssa konetekniikkaa, valmistuin vuonna 2018. Parhaillaan opiskelen konetekniikan DI:n maisterivaiheen opintoja LUTissa. Opinnoissani on jäljellä enää diplomityö, jonka teen nykyiselle työpaikalleni.

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

ABO Wind Oy, toimin projektijohtajana.

4. Mitä teet työksesi?

ABO Wind on tuulivoiman hankekehitysyhtiö, joka vastaa maatuulivoimahankkeiden toteutuksesta aina alueen valinnasta rakentamiseen asti, joten työhöni projektijohtajana kuuluu tuulivoimahankkeen kokonaisprojektin johtaminen ympäristöarvoja kunnioittaen, sekä vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. Käytännössä työni sisältää koordinoinnin ja aikataulutuksen lisäksi aktiivista yhteydenpitoa kuntapäättäjiin, sekä kuntalaisiin ja hankealueen maanomistajiin. Hankkeen suunnitteluun ja valmisteluun kuuluu myös tiivis yhteistyö konsulttien kanssa, jotka tuovat projektiin erikoisosaamistaan muun muassa kaavoitukseen ja luontovaikutusten arviointiin.

Teknisestä koulutuksestani on ollut huomattavaa hyötyä työssäni, sillä se on tuonut kokemusta projektinhallinnasta, sekä lisäksi tuulivoimaloihin ja niiden rakentamiseen liittyvät tekniset ratkaisut ovat olleet helppoja omaksua.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Tuulivoima kompensoi sen rakentamisesta ja käytönaikaisesta toiminnasta syntyvät hiilidioksidipäästöt jopa puolessa vuodessa, jonka jälkeen tuulivoimala tuottaa puhdasta energiaa jopa 30 vuoden ajan. Puhdas energia on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä Suomen energiaomavaraisuuden turvaamiseksi.

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi, ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

Hakeuduin uusiutuvan energian alalle, sillä halusin päästä tekemään työtä, jossa voin olla osa ilmastokriisin ratkaisua. Koen olevani unelmatyössäni, sillä pääsen osaksi puhtaan energian murrosta, ja samalla edistämään itselleni tärkeitä arvoja.

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Uskon, että meidän on vielä mahdollista pysäyttää ilmastonmuutos ennen kuin sen aiheuttamat tuhot muuttuvat peruuttamattomiksi, mutta tässä onnistuminen edellyttää toimia jokaiselta. Yksinkertainen tapa, jonka jokainen meistä voi tehdä, on miettiä omia kulutustottumuksiaan kriittisesti ja pyrkiä välttämään tarpeettomien tavaroiden hankintaa.

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Tarvitsemme Suomeen lisää uusiutuvan energian ja vihreän siirtymän osaajia, sekä innovaatioita, eli nyt ei ole aika leikata koulutuksesta. Tärkeää on myös, että yhteiskunta ja hallitus sitoutuvat oikeasti Suomen hiilineutraaliustavoitteen edistämiseen esimerkiksi tukemalla energiasektorin positiivista kehitystä kohti puhdasta energiaa.