Jukka Koskinen seisoo portaikossa.

Vihreät osaajat 2023: Jukka Koskinen, Tampereen yliopisto

|
Uutinen

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi?

Jukka Koskinen

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Opiskelin materiaalitekniikkaa Tampereen teknillisessä yliopistossa. Valmistuin diplomi-insinööriksi vuonna 2007.

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Olen väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa, tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa.

4. Mitä teet työksesi?

Tutkin ympäristöystävällisiä lujittavia täyteaineita, joita voidaan käyttää kumituotteissa. Tällä hetkellä tutkimukseni on keskittynyt ligniinin käyttömahdollisuuksiin kumien lujitteena.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Nykyiset tärkeimmät lujittavat täyteaineet, noki ja silika, valmistetaan uusiutumattomista raaka-aineista. Noen valmistukseen käytetään raakaöljyä ja silikan valmistus silikaatista taas vaatii paljon energiaa. Täyteaineiden osuus kumituotteissa on huomattavan suuri, esimerkiksi renkaan materiaaleista yli neljännes voi olla täyteaineita. Näin ollen nykyisten täyteaineiden korvaaminen uusiutuvilla materiaaleilla, esimerkiksi ligniinillä, parantaisi lopputuotteen ympäristöystävällisyyttä. Ligniini on metsäteollisuuden sivutuote, joten sitä syntyy suuria määriä, eikä sille ole vielä löytynyt hyötykäyttöä teollisessa mittakaavassa.

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi, ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

Olen työskennellyt valmistumiseni jälkeen kumien parissa erilaisissa tuotekehitystehtävissä. Vuoden 2020 lopulla huomasin yliopiston etsivän tutkijaa kehittämään ympäristöystävällisiä kumiseoksia, ja koska halusin antaa oman panokseni vihreään siirtymään, päädyin hakemaan paikkaa.

Tutkijan työ on jo itsessään hyvin mielenkiintoista, mutta saan lisää motivaatiota kun näen, että työni edistää teollisuuden siirtymistä vihreämpiin materiaaleihin. Lisäksi tutkimukseni tulokset ovat avoimesti kaikkien käytettävissä, joten pystyn vaikuttamaan vihreään siirtymään globaalilla tasolla.

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Parasta olisi, jos jokainen aloittaisi siirtymisen ekologisesti kestävämpään elämään edes pienin askelin. Hankinnoissa pitäisi painottaa ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita, lihansyöntiä vähentää ja siirtyä käyttämään vähäpäästöisiä liikkumismuotoja. Mitä myöhemmin alamme muuttaa elintapojamme, sitä radikaalimpia ja nopeampi muutoksia niihin pitää jatkossa tehdä.

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Yritysten ja ihmisten päätöksiä ja kulutustottumuksia pitäisi ohjata vihreämmiksi esimerkiksi verotuksen keinoin. Vaikka inflaation ja korkojen nousun takia yleinen hintataso on noussut, ei vihreän siirtymän kuluja voi siirtää myöhemmäksi, sillä silloin hinta on moninkertainen.