Johanna Hyrkäs takanaan mäntymetsä.

Vihreät osaajat 2023: Johanna Hyrkäs, Aalto-yliopisto

|
Uutinen
Kuuntele

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi?

Johanna Hyrkäs

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Olen opiskellut TaiK:ssa sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun laitoksella (BA) sekä ympäristötaiteen koulutusohjelmassa (MA) sekä TKK:lla arkkitehdiksi. Nämä kaikki ovat tietty nykyään Aalto-yliopistoa.

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Olen väitöskirjatutkija Aalto-yliopiston rakennustekniikan ja arkkitehtuurin laitoksilla.

4. Mitä teet työksesi?

Kehitän raakamaapohjaista, eristävää talonrakennusmateriaalia.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Onnistuessaan materiaalin kehitys mahdollistaa hiilinegatiivisen, terveellisen, täysin kiertotalouspohjaisen ja paikallisen rakennusmateriaalin pääsyn teolliseen tuotantoon ja sitä kautta laajempaan käyttöön.

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi, ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

Halusin keskittyä pidemmän aikaa yhteen asiaan ja väitöskirjan teko tuntuu sopivalta ratkaisulta. Se, että voin käyttää kapasiteettini edistämään planeetan säilymistä elinkelpoisena, on minulle ensiarvoisen tärkeää ja tuo hurjan määrän virtaa. Kaikenlainen muu puuhastelu tuntuu aika joutavanpäiväiseltä.

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Työskennellä oman luontosuhteensa parissa. Käsityksemme ihmisestä luonnosta irrallisena toimijana on syvällä ajattelutavassamme ja kokolailla aiheuttaa nykyisen ekokriisin. Suomalainen erityispiirre on sotien jälkeen syntynyt ylisukupolvinen trauma, joka on vaurioittanut suhdettamme metsiin.

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Suomalaisen teollisuuden valtavirran kannattaisi tiedostaa vihreään siirtymään sisältyvä potentiaali. Tämän tulisi alkaa näkyä myös yksityisessä rahoituksessa. Julkista rahoitusta tulisi lisätä tuotekehitystyön keskivaiheille ja höllätä vientipotentiaaliin kohdistuvia vaatimuksia hitaasti kehittyvillä aloilla, kuten rakennusteollisuudessa.