Kasvokuvassa Frans Cederlöf.

Vihreät osaajat 2023: Frans Cederlöf, Espoon kaupunki

|
Uutinen

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi?

Frans Cederlöf

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Kiinteistötaloutta (DI) Aalto-yliopistossa

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Juuri nyt Espoon kaupungilla diplomityöntekijänä, elokuusta lähtien maankäytönasiantuntijana Finnish Consulting Groupissa.

4. Mitä teet työksesi?

Tutkin kestävän kehityksen strategista johtamista Suomen pienissä kunnissa. Erityisesti että miten YK:n SDG tavoitteet toimii viitekehyksenä strategialle sekä miten YK:n Voluntary Local Review toimisi nykytila-analyysityökaluna.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Tämä edistää laajempaa kestävää kehitystä julkishallinnossa, sekä kuntien, asukkaiden ja sidosryhmien mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä.

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi, ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

Halusin tehdä diplomityön, jolla voin vaikuttaa ja edistää kestävää kehitystä. Tavoitteenani oli, että työ on onnistunut, jos voin auttaa edes yhtä kuntaa omaksumaan kestävän kehityksen ajattelutapaa. Mutta sattuikin, että tämä projekti oli valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti kiinnostava, ja mukaan lähtivät muun muassa ympäristöministeriö sekä valtioneuvoston kanslia. Koen, että kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän edistäminen on se asia, joka on minulle kynnyskysymys. Tarvitsen työhöni merkityksellisyyttä, ja se ultimaattinen tarkoitus on kestävän kehityksen edistäminen!

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Pohtia asioita laaja-alaisesti. On tärkeä kysyä ja pohtia, että mitkä ne suuremmat vaikutukset meidän päätöksillä on. Jos jokin asia edistää jotain, onko se jotain muuta vastaan? Mitä tämä päätös tarkoittaa 10 vuoden päästä?

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Ruveta pohtimaan niin luonnon monimuotoisuutta kuin myös sosiaalista kestävyyttä. Luonnon monimuotoisuus on niin kompleksinen sekä kaikkea koskettava asia, että emme voi ymmärtää miten nämä kaikki asiat ovat yhteyksissä. Mutta voimme ruveta edistämään luonnon monimuotoisuutta ja jarruttaa luontokatoa. Koska kyseessä ei ole vain liito-oravat kaavoituksessa, vaan meidän elinehto tällä planeetalla.