Esa Svahn seisoo harmaan seinän edessä ikkunan vieressä.

Vihreät osaajat 2023: Esa Svahn, Neste Oyj

|
Uutinen

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi?

Esa Svahn

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Olen opiskellut kemiantekniikan diplomi-insinööriksi Otaniemessä. 

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Strategic Modeling Manager, Oil Products, Neste Oyj

4. Mitä teet työksesi?

Olen Nesteen Öljytuote-liiketoiminnan strategisen optimointimallin pääkäyttäjä ja -kehittäjä. Malli on matemaattinen kuvaus öljynjalostamon toiminnasta ja sen avulla voidaan tuottaa esimerkiksi kannattavuusarvioita ja herkkyysanalyyseja päätöksenteon tueksi.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Nesteellä on kunnianhimoinen tavoite vähentää sekä oman toiminnan että asiakkaidemme päästöjä muun muassa ottamalla käyttöön vihreää vetyä sekä hyödyntämällä enemmän bio- ja jätepohjaisia raaka-aineita. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää investointeja uusiin teknologioihin ja muutoksia nykyisten tuotantoyksiköiden toimintaan. Optimointimallin avulla arvioidaan näiden muutosten teknisiä ja taloudellisia vaikutuksia ja toteutettavuutta.

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi, ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

Aloitin Nesteellä vuonna 2006, jolloin vihreästä siirtymästä ei vielä puhuttu. Voisi sanoa, että yhtiö tarttui vihreään siirtymään ja itse satuin olemaan mukana. Tällä hetkellä koen, että pääsen vaikuttamaan vihreän siirtymän toteutumiseen aitiopaikalta, ja se on innostavaa.

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Vältä turhan tavaran ostamista ja vähennä hävikkiä.

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Vihreän siirtymän tarpeellisuus pitää pystyä perustelemaan yhteiskunnassa laajasti, jotta pystytään toteuttamaan pitkäjänteistä ja ympäristön näkökulmasta kestävää politiikkaa ja regulaatiota. Näin saadaan vihreän siirtymän investointeja liikkeelle.