Anne Särkilahti katsoo kameraan.

Vihreät osaajat 2023: Anne Särkilahti, Hytrade

|
Uutinen

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kierto­talouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi?

Anne Särkilahti

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

Olen opiskellut teknillistä fysiikkaa ja systeemi- ja operaatiotutkimusta Teknillisessä korkeakoulussa (nykyisin Aalto-yliopisto). Minulla on lisäksi KTM-tutkinto Hankenilta (rahoitus, kansantalous).
3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Olen perustaja ja toimitusjohtaja yrityksessä nimeltä Hytrade.

4. Mitä teet työksesi?

Perustamamme yritys Hytrade tekee optimointisoftaa, jonka avulla uusiutuvan energian tuottaja saa parannettua siitä saatavaa tuottoa ja vihreän vedyn tuottaja saa laskettua operatiivista sähkökustannusta, joka on tuotantokustannuksista pääosa ja myös suuri sellainen.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Mitä kannattavampia uusiutuvan energian ja vihreän vedyn tuotanto ovat, sen nopeammin niihin investoidaan ja sen nopeammin pääsemme eroon fossiilisista energiantuotantomuodoista. Ratkomme myös ongelmaa, joka syntyy, kun sähköverkkoihin syötetään suuria määriä vaihtelevaa tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoa. Kun sähköntuotanto ei enää jousta, pitää sähkön kulutuksen ryhtyä tasapainottamaan verkkoa eli joustamaan. Suuressa roolissa tässä tulee olemaan varsinkin vihreän vedyn tuotanto, joka on teknisesti hyvin joustavaa. Koska tuo arvoketju on kuitenkin hyvin kompleksinen ja kytkeytyy myös suoraan vihreän sähkön vaihtelevaan tuotantoon, tarvitaan siinä käytännön päivittäiseksi työkaluksi sellaista softaa, jota saa meiltä.

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

Olen työskennellyt yli kaksi vuosikymmentä energia-alalla ja varsinkin sähkötradingin, sähköntuotannon ja teollisuuden energiankulutuksen parissa. Näin, että vihreän siirtymän vauhti ja volyymi alkaa olla Euroopassa valtaisa ja itselle kerran-elämässä-tyyppinen mahdollisuus samalla parantaa maailmaa ja olla mukana luomassa jotain uutta ja ennennäkemätöntä. Tämä motivoi minua erittäin paljon, koska pääsen käyttämään kaikkea aiemmin uralla opittua ja pääsen joka päivä työskentelemään erittäin pätevien ja tuloshakuisten ihmisten kanssa.

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Kaikki varmaan ymmärtävät sen, että muutokset monellakin elämän alueella ovat tarpeellisia, mutta silti usein ensimmäinen reaktio on negatiivinen siihen, ettei saa toimia samoin kuin aina ennenkin. Mitä jos haastaisimme itsemme ajattelemaan muutoksista positiivisesti ja keskittyisimme löytämään aktiivisesti uusia bisnes- tai muita mahdollisuuksia muutosten kieltämisen tai venyttämisen sijaan?

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Hyväksyä, että siirtymä tapahtuu joka tapauksessa ja ymmärtää, että se on kaikille hyvä asia sekä lopettaa sen mahdollinen vastustaminen. Valtion pitäisi muokata lainsäädäntö ja käytännöt uuden tekemisen mahdollistavaksi, esimerkiksi varmistaa, että sijoittajilla on vakaa investointiympäristö ja sujuvat lupakäytännöt. Yritykset kyllä pitävät huolen siitä, että sitten alkaa tapahtua.