Aino Mensonen istuu terassilla tietokoneen ääressä, takana puutarha.

Vihreät osaajat 2023: Aino Mensonen, Ramboll Finland Oy

|
Uutinen

Vihreän siirtymän tavoite on pysäyttää ilmastonmuutos ja luontokato sekä rakentaa hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva, ekologisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Onnistunut siirtymä tarvitsee Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten osaamista. Tällä sivulla esittelemme yhden osaajan.

Logo ja teksti: Vihreän siirtymän teemavuosi.

1. Nimesi?

Aino Mensonen

2. Mitä ja missä olet opiskellut?

DI: TKK / Puunjalostus, pääaine Graafinen tekniikka 1991–1996, TkL: TKK / Automaatio- ja systeemitekniikka, pääaine Viestintätekniikka 1996–1999

3. Missä olet töissä (titteli ja työpaikka)?

Head of Service Design, Ramboll Finland Oy

4. Mitä teet työksesi?

Vastuullani on palvelumuotoilun osaamisen kehitys ja sosiaalisen kestävyyden näkökulman vahvistaminen Ramboll Finlandissa. Lisäksi vastaan Transport-markkinan kehittämisestä.

5. Miten se edistää vihreää siirtymää?

Sosiaalinen kestävyys, vuorovaikutus, osallistaminen ja yhteiskehittäminen ovat oleellisia systeemisen muutoksen tunnistamisessa, ymmärtämisessä ja haasteiden ratkaisemisessa. Vihreässä siirtymässä, kuten muissakin, on paljon yhteensovitettavaa. Asiantuntijoiden tulee tehdä yhteistyötä ja ratkaista haasteita, joiden hahmottaminen on vaikeaa. Maailma on muutoksessa, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa – tuon tähän osaamiseni.

6. Miten päädyit vihreäksi osaajaksi nykyiseen työpaikkaasi, ja mitä vihreän siirtymän parissa työskentely merkitsee sinulle?

En näe olevani vain vihreän siirtymän, vaan laajemmin systeemisten haasteiden fasilitoija – yhteiskehittäminen ja sosiaalinen vuorovaikutus ovat ominta aluettani. Olen ylpeä voidessani olla mukana paremman huomisen rakentamisessa.

7. Mikä on mielestäsi paras vihreän siirtymän teko, minkä jokainen voi tehdä?

Tulisi ymmärtää, miten moneen asiaan oma suunnitteluratkaisu vaikuttaa. Ja tätä kautta arvostaa toisten osaamista. Julkisessa keskustelussa usein näkyy vastakkainasettelu, jota vierastan. Luovuus syntyy toisia kunnioittavasta asenteesta, toisen näkökulmien kuuntelusta, pyrkimyksestä ymmärtää muita. Ja luovuutta tukemalla tulemme vastaamaan kestävyyden haasteisiin.

8. Mitä pitäisi tehdä vihreän siirtymän edistämiseksi seuraavaksi?

Yhtä ainoaa tekoa en osaa tähän nostaa. Ainakin luoda turvallinen, keskusteleva ilmapiiri.