Vastavalmistuneilla valoisat näkymät

|
Uutinen
Kuuntele

Suomi kouluttaa arvokkaita osaajia, mutta ulkomaalaistaustaisten ovet työelämään aukeavat nihkeästi.

Tekniikan akateemiset TEKin kyselytutkimus osoittaa, että tekniikan alan korkeakoulutuksen saaneet ovat tyytyväisiä koulutukseensa ja työllisyys nousee kohisten. Ulkomailla syntyneiden työllistymisessä on edelleen selvä ero suomalaisiin verrattuna. Kaksi kolmesta suomalaisesta tekniikan alan korkeakoulutetusta on valmistumishetkellä työsuhteessa, ulkomaan kansalaisista vain 38 prosenttia.

– Osaajapulasta tekniikan alalla uhkaa tulla talouskasvua hidastava pullonkaula. Ulkomaalaisten osaajien houkuttelemisesta Suomeen puhutaan paljon, vaikka heitä valmistuu yliopistoistamme yhä enemmän. Samat ihmiset, jotka kelpaavat suomalaisiin yliopistoihin ja suorittavat tutkintonsa, eivät kelpaakaan suomalaiseen työelämään, ihmettelee yksikönjohtaja Jari Jokinen TEKistä.

opiskelijat kokevat työnteon opiskeluaikana erittäin hyödyllisenä.

Jokinen havainnollistaa tilannetta tuoreella esimerkillä, jossa kaksi Tampereen teknillisestä yliopistosta valmistunutta nepalilaista diplomi-insinööriä koettivat turhaan saada koulutustaan vastaavaa työtä. Aikansa siivottuaan ja työhakemuksia lähetettyään he perustivat ravintolan. 

– Yrittäjyys on hieno asia, mutta koulutusjärjestelmän tai osaajapulan ratkaisun kannalta tässä ei ole järkeä. Monet vähemmän sisukkaat yksinkertaisesti lähtevät muihin maihin töihin, Jokinen sanoo.

Jokinen kannustaa yrityksiä ottamaan rohkeammin myös ulkomaalaistaustaisia harjoittelijoita tai diplomityön tekijöitä. Toisaalta myös ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden kannattaisi opiskella suomea ja verkostoitua reippaammin suomalaisten opiskelijoiden kanssa.

Vastavalmistuneiden työllisyys noussut kohisten

Vain joka viides tekniikan alan yliopistokoulutuksen saanut on valmistumishetkellään vailla työtä. Vuosi sitten töitä haki joka neljäs vastavalmistunut diplomi-insinööri tai arkkitehti. Työllistyneistä neljä viidestä tekee omaa alaa ja koulutustasoa vastaavia töitä. Hyvin tai erittäin hyvin omaa koulutusalaa vastaavaa työtä teki 81 prosenttia vastanneista ja koulutustasoa vastaavia tehtäviä 78 prosenttia.

 – Opiskelijat tekevät paljon oman alansa töitä ja verkostoituvat. He myös kokevat työnteon opiskeluaikana erittäin hyödyllisenä. Nämä tekijät selittävät hyvää työllistymistä. Monelta ulkomaalaistaustaiselta puuttuu verkostoja. Vain 20 prosenttia vastavalmistuneista työllistyy paikkaan, johon hänellä ei ole aiempaa kontaktia opiskeluajalta, Jokinen huomauttaa.

Vuoden 2017 TEKin vastavalmistuneiden palautekyselyyn vastasi 2312, eli 78 prosenttia vastavalmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeista eri puolilta Suomea. Kyselyn toteutti TEK yhdessä tekniikan alan yliopistojen kanssa.