Var med om att besluta om TEKs framtid!

|
Uutinen
Kuuntele

I mars 2020 ordnas val, där man väljer de 70 fullmäktigeledamöter som besluter om TEKs framtid. Kandidatuppställningen börjar 1.1.2020, var med och ställ upp!

Fullmäktige är TEKs högsta beslutsfattande organ som väljs genom medlemsomröstning vart tredje år. I mars 2020 ordnas val, där man väljer fullmäktige för verksamhetsperioden 2020 - 2023. Fullmäktige har 70 invalda medlemmar, varav 66 kommer från Teknikens Akademiker r.f.:s valkrets och 4 från Tekniska Föreningen i Finland r.f.:s valkrets.

Kandidatuppställningen 1.1 – 5.2.2020
Valmaskinen öppen 11 – 30.3.2020
Röstning 17 – 30.3.2020
Valresultatet publiceras 7.4.2020 

Fullmäktiges uppgifter

Fullmäktigeledamöterna drar upp linjer för hur medlemmarnas intressen bevakas, vilka medlemstjänster erbjuds och hur yrkeskåren påverkar det omgivande samhället.

TEKs fullmäktige väljer styrelse och beslutar om ekonomin, t.ex. medlemsavgiften. Fullmäktigearbetet ger en utsiktsplats över arbetsmarknaden och ett brett medlemsnätverk. Fullmäktige sammanträder vanligen två gånger per år.

Vem kan ställa upp i valet och rösta?

Alla årsmedlemmar och hedersmedlemmar i Teknikens Akademiker r.f. och alla ordinarie medlemmar i Tekniska Föreningen i Finland r.f., som också är medlemmar i TEK, och vars medlemskap har godkänts före 1.1.2020 är berättigade att ställa upp som kandidater och delta i omröstningen.

Du kan ställa upp som kandidat i TEKs fullmäktigeval inom vilket valområde som helst, oberoende var du bor, men du kan rösta på kandidater bara inom ditt eget valområde.

Södra valområdet: Nyland (32 platser)
Västra valområdet: Åland, Sydösterbotten, Egentliga Tavastland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Päijänne-Tavastland, Satakunta och Egentliga Finland (21 platser)
Östra valområdet: Södra Karelen, Södra Savolax, Kymmenedalen, Norra Karelen och Norra Savolax (6 platser)
Norra valområdet: Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten (7 platser)
TFiFs valkrets omfattar hela Finland (4 platser)

Hur ställer man upp som kandidat?

Lättast kommer du med om du kontaktar någon av de nuvarande fullmäktigegrupperna eller grundar ett eget valförbund. Mer information hittar du på val.tek.fi. Närmare information får du av valnämndens sekreterare, Daniel Valtakari, daniel@tek.fi.

Du kan se hur vår nuvarande fullmäktige, styrelse och utskotten är sammansatta på adressen www.tek.fi/paatoksenteko (på finska). 

Har du fortfarande frågor? Fråga de nuvarande ledamöterna!

iTyö: Jari Nummikoski, jari.nummikoski@nokia.com, 040 527 4614
Centern: Esa Pajala, eepajala@gmail.com, 050 432 7217
Samlingspartiet: Elina Wanne, elina@elinawanne.fi, 050 517 1171 
Socialdemokraterna: Sami Lehtonen, sami.lehtonen@welho.com, 0400 530 744
TEKin Nuoret: Juho Salmi, juho.salmi@iki.fi, 040 537 7012
De Gröna: Aino-Kaisa Manninen, aino-kaisa.manninen@vihreat.fi, 040 568 9426
Yhtenäisyys ja teekkarihenki: Elina Honkala, elina.honkala@iki.fi, 040 861 4358

TFiFarna (TFiF-TEK medlemmarna): Kimmo Leveelahti, kimmo.leveelahti@kandu.fi, 040 555 5544

Mera information finns på val.tek.fi

Valens webbplats innehåller omfattande information för kandidater och väljare. Läs mera på val.tek.fi.

Du kan begära mera information om det kommande valet per e-post till vaalit@tek.fi. Alternativt kan du kontakta valnämndens sekreterare Daniel Valtakari, daniel@tek.fi.

 
 

Avainsanat: