Vapaa-ajan matkustamisesta Valmetilla hyvä ratkaisu

|
Uutinen
Kuuntele

Ratkaisun myötä ylemmät toimihenkilöt saavat Valmetilla arkipäivinä tapahtuvasta vapaa-aikana matkustamisesta 30–50 prosenttia korkeamman korvauksen kuin aiemmin.

Ylempien toimihenkilöt YTN haki matka-ajan ratkaisulautakunnan kautta Valmetilla parempia korvauksia työnantajan irtisanottua vanhan sopimuksen. Lautakunta ratkaisi asian niin, että ylemmät toimihenkilöt saavat arkipäivinä tapahtuvasta vapaa-aikana matkustamisesta 30–50 prosenttia korkeamman korvauksen kuin aiemmin.

Ratkaisun myötä myös matka-aikaa vapaa-ajaksi muutettuna kompensaatio nousee merkittävästi. Kaikki uudet korvaukset astuvat taannehtivasti voimaan 1.7.2014 lähtien. Lautakunta oli ratkaisussaan yksimielinen.

Tapaus sai alkunsa viime vuoden alussa

Erimielisyys sai alkunsa 2014 helmikuussa, kun Valmet irtisanoi edellisen paikallisen sopimuksen ylempien toimihenkilöiden vapaa-aikana matkustamisen korvaamisesta. Sopimus oli ollut voimassa jo Metson ajoilta, vuodesta 2008 saakka.

Neuvottelujärjestyksen mukaisissa paikallisissa neuvotteluissa ei päästy yhteisymmärrykseen, ja Valmet otti käyttöön yksipuoleisen korvausmenettelyn 1.7.2014. Korvaustaso oli tässä yksipuoleisessa menettelyssä aikaisempaa heikompi. Tämän jälkeen erimielisyys siirtyi neuvoteltavaksi liittotasolle YTN:n ja Teknologiateollisuuden välille. Tulosta ei syntynyt.

Asiaan haettiin viime lokakuusta lähtien lopullista päätöstä työehtosopimuksen mukaisen ratkaisulautakunnan kautta. Valmetin tapauksessa ratkaisulautakunnan kolme jäsentä olivat puheenjohtaja Esa Lonka sekä YTN:n Ismo Kokko ja Teknologiateollisuuden Risto Alanko. Lautakunta antoi asiassa ensin välipäätöksen 9.1.2015 ja lopullisen ratkaisun 31.3.2015. Molemmat syntyivät kaikkien kolmen osapuolen yhteisymmärryksissä.

YTN näkee, että nyt saavutettu tulos antaa suuntaa myös niille yrityksille, joissa ei matka-ajan korvauksesta ole vielä neuvoteltu, sekä niihin joissa hyvistä yrityksistä huolimatta ei ole päästy sopimukseen.