Valtuusto valmisteli sähköistä tulevaisuutta

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin valtuusto kokoontui Ouluun keskustelemaan, mitä ammattikunnalle kuuluu ja mihin on valmistauduttava maailman myllerryksessä.

TEKin valtuusto kokoontui Oulussa 20.-21.3. Kokous alkoi yhteistoimintaneuvotteluja käsittelevällä seminaarilla. Valtuusto hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Sääntömääräisten asioiden lisäksi valtuutettuja puhuttivat digistrategia ja vaalit.

TEKin on muututtava työurien mukana

Valtuusto keskusteli vuoden 2015 toimintasuunnitelmasta. Valtuustoryhmien puheenvuoroissa korostui se, että TEKin on otettava toiminnassaan yhä enemmän huomioon jäsenten muuttuvat työurat. Valtuutetut toivoivat, että voimavaroja suunnataan ensi vuonna erityisesti nuoriin ja vastavalmistuneisiin, jäsenten tukemiseen yt-tilanteissa, sekä digistrategiaan.

TEKin digistrategiaa työstettiin erillisessä työpajassa. Digitaalisuuden vaikutuksia ja sen mahdollisuuksia TEKille käsiteltiin tiimeissä. Työ jatkuu TEKin henkilökunnan ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. TEKin tavoitteena on ammattijärjestökentän parhaat sähköiset palvelut.

Valtuutettujen mukaan digistrategiaan ja jäsenten tukemiseen yt-tilanteissa osoitetaan riittävästi resursseja. Kuin yhdestä suusta todettiin, että toimintasuunnitelman pääpaino tulee olla strategian painopisteiden toteuttamisessa.

Työura ei pitene eläkerajoja siirtämällä

TEKin toiminnanjohtaja Heikki Kauppi kertoi valtuustolle kauden tärkeimmästä edunvalvontaponnistuksesta, eläkeneuvotteluista. Palkansaajien kanta on, että työurien pidentäminen ei onnistu pelkästään eläkeikärajojen siirtelyllä. Työelämää on kehitettävä niin, että myös yli 60-vuotiailla on aito mahdollisuus tehdä töitä.

Tämän mahdollistamiseksi pitää kiinnittää huomiota työaikajärjestelyihin, työn sisältöihin, kuntoutukseen ja työsuojelujohtamiseen.

Mahdollisuus myllerryksen keskellä

Hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström oli huolissaan Krimin tilanteen ja kireän poliittisen ilmapiirin vaikutuksista talouteen. Hän varoitti, että tulevassa maan hallituksen budjettiriihessä on luvassa verojenkiristyksiä ja leikkauksia.

Matikainen-Kallströmin totesi kuitenkin, että maailman myllerryksessä piilee myös mahdollisuuksia insinöörikunnalle. Hänen mukaansa teollisuuden rakennemuutoksessa on mahdollisuus uudenlaisten tuotteiden ja teknisten ratkaisujen luomiseen.

Matikainen-Kallström sanoi, että TEKin on muututtava työelämän mukana.
– Epätyypillisistä työsuhteista ei oikeastaan kannata enää puhua, vaan monimuotoisista työsuhteista. Yrittäjyyden, työnteon ja opiskelun rajat hälvenevät.

TEKin urapalveluissa oli viime vuonna erityisen paljon kysyntää yrittäjyyteen ja ulkomaille lähtöön littyvälle neuvonnalle. Palvelutilanteita oli viime vuonna ennätysmäärä, ja niistä leijonanosa liittyi irtisanomisiin. Uravalmennus on noussut kysytyksi jäsenpalveluksi, tekkiläisillä oli selvästi aiempaa enemmän tarvetta oman uransa pohtimiseen.

Harri Haanpää, Pepi Takala ja Mari-Leena Talvitie luonnostelivat sähköisiä jäsenpalveluja valtuuston työpajassa.

Välirauha työmarkkinoilla

Työmarkkinoiden tilanne on tällä hetkellä rauhallinen, mutta kenttäkierrosta käydään metsäteollisuuden työehtosopimuksen saavuttamiseksi. Myös kaupan alalla on käynnistetty sopimusprojekti. Alalla työskentelee noin 15 000 Ylemmät toimihenkilöt YTN:n jäsentä, joista kymmenesosa on tekkiläisiä.

Tekniikan korkeakoulutukseen menestysresepti

Johtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki antoi esimakua 14.5. julkistettavasta TEKin koulutuspoliittisesta ohjelmasta.

– Vaikka olemme jäljessä tutkimuksen ja koulutuksen rahoituksessa, ei pelkkiä prosentteja pidä tuijottaa. Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa on tekniikan korkeakoulutuksemme erityinen vahvuus.

– Koulutuksesta pitäisi voida periä maksuja entistä vapaammin. TEK esittää lukukausimaksuja kaikille ulkomaisille opiskelijoille. Tämä on välttämätöntä yliopistojen rahoituspohjan vahvistamiseksi nykyisessä kireässä taloustilanteessa, Korhonen-Yrjänheikki perusteli.

– Menestyksekkään tekniikan korkeakoulutuksen salaisuus on ekosysteemeissä, joissa yhdistyvät elinkeinoelämä, kaupungit, kunnat ja yliopistot. Koulutuksen järjestäjien on myös uskallettava luopua jostakin ja keskittää toimintaansa. Näillä eväillä ja investoinneilla ollaan hyvällä tiellä.

 

Tärkeimmät tavoitteet saavutettiin vuonna 2013

  • Uusien työehtosopimusten ansiosta jäsenkunnasta entistä suurempi osa on sopimusten piirissä. Jos vielä metsäteollisuuteen saadaan sopimus, nousee osuus 87 prosenttiin.
  • Tekkiläisten palkkakehitys on pysynyt yleisen palkkakehityksen tasolla.
  • Koulutuspolitiikassa TEK on vaikuttanut keskeisesti siihen, että yliopistojen strategiatyö on laajentunut ja yliopistojen yhteistyö lisääntynyt.
  • TEK on ollut perustamassa yritysten käynnistämisverkosto Protomoa korkeakoulutetuille. Viime vuonna Protomo laajentui kansalliseksi.
  • Tekkiläisiä yrittäjiä yhdistämään perustettiin TEKin yrittäjäklubi. TEK oli mukana järjestämässä Tampereen teknologiayrittäjäpäiviä, jotka vetivät paljon jäseniä. Sittemin on lisätty yrittäjäsenten palveluja, muun muassa Virtuaalilakimies-palvelu liiketoiminnan avuksi.
  • Jäsenmäärä on edelleen hienoisessa kasvussa, vuoden 2013 lopussa jäseniä oli noin 74 400. Eläkkeellä olevien vuosijäsenten määrä oli laskenut noin viidelläsadalla eläkeläisjäsenmaksun käyttöönoton jälkeen marraskuussa.
  • Vuonna 2013 valmistui 2480 Diplomi-insinööriä ja arkkitehtiä. Vastavalmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeistä 85 % kuului TEKiin vuonna 2013.

Valtuuston kokouksesta twiitattiin aktiivisesti. Kokouksen twiitit löytyvät hashtagilla #TEKvaltuusto

TEKin vaalit käynnissä, eurovaalit ovella

TEKin valtuustovaali on käynnissä. Äänestys alkoi 18.3. ja jatkuu 31.3. asti. Vaaleissa valitaan 70 valtuutettua ja ehdokkaita on yli 450. Valtuusto on TEKin ylin päättävä elin, joka linjaa, miten tekkiläisten etuja ajetaan, minkälaisia jäsenpalveluja heille tarjotaan ja miten ammattikunta vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Valtuusto valitsee hallituksen ja päättää taloudesta, esimerkiksi jäsenmaksusta. Äänestää voit sekä sähköisesti ja postitse. Vaalikone auttaa sinua ehdokkaan valinnassa. Käytä ääntäsi nyt! vaalit.tek.fi

Europarlamenttivaalit käydään keväällä ja TEK on mukana palkansaajajärjestöjen yhteisessä kampanjassa. Ääniä Suomesta –sivusto esittelee palkansaajien ajamia vaaliteemoja. TEK tukee tekkiläisiä ehdokkaita näiden kampanjoinnissa.