Valtuusto pohti, mitä TEK on jäsenilleen

|
Uutinen
Kuuntele

Palveluvision rakentaminen herätti valtuutetut miettimään, miksi TEK on jäsenilleen tärkeä.

– Mikä innostaa TEKissä, mikä vetää tekkiläisen rinnan rottingille?

TEKin valtuusto istahti ennen varsinaisen sääntömääräisen kokouksen alkua kuulemaan filosofian professori Tommi Lehtosen esitystä arvojen määrittelystä.

- Kun pohditte arvojanne, etsikään vahvuutenne ja heikkoutenne. Miettikää, mitä haluatte säilyttää tai tuoda uutta.  Sitten listaatte konkreettiset keinot, joilla arvot toteutetaan. Sen jälkeen mittaatte: onko näyttöä siitä, että arvonne ovat toteutuneet.

Lehtonen jakoi arvot kahteen kategoriaan: toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta relevantit arvot sekä yleiset eettiset arvot, kuten rehellisyys, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus.
–  Esimerkiksi Volkswagenille rehellisyys on tänä päivänä varsin merkittävä arvo.

Lehtonen totesi, että arvojen pitää olla moottori ja voimalähde toiminnalle, ei vain juhlapuhetta. 
– Ja paras tapa toteuttaa arvojohtamista on johtaa esimerkin avulla, eli elää kuten opettaa.

Lehtosen luento oli avaus arvokeskustelulle, joka on käytävä TEKin vuoden kuluttua laadittavaa uutta strategiaa varten.

– Vuoden päästä linjataan TEKin arvot. Eikä se ole pikkuasia. Esimerkiksi Koneen nousu lähti liikkeelle yhtiössä käydystä arvokeskustelusta, hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström muistutti Vaasassa 4.-5. huhtikuuta pidetyn kokouksen avauspuheenvuorossaan.

TEKin palvelujohtaja Mia Seppi kertoi, miten jäsenten ja potentiaalisten jäsenten tarpeita selvitetään palvelumuotoilun keinoin.

Palveluvisiolle kyllä

TEKin palvelujohtaja Mia Seppi otti valtuuston kokouksessa yleisönsä ja keräsi kiitokset jäsenpalveluvision kehittämisestä. Nykytilan analyysivaiheessa oleva kehitystyö etenee vauhdilla, ja Seppi esitteli valtuutetuille lukuja jäsenkehityksen kriittisistä kohdista.

TEKistä erotaan muun muassa siksi, että jäsenmaksu koetaan liian korkeaksi suhteessa sillä saataviin palveluihin, osa tuntuu myös vierastavan kaikenlaista ay-toimintaa eikä ole halukas maksamaan perinteisestä edunvalvonnasta. Sepin mukaan TEKin on kerrottava kristallinkirkkaasti, kenen etuja se ajaa ja miten se on rakentava voima yhteiskunnassa.

Sepin suorasukainen esitys ja huoli jäsenkehityksestä osui ja upposi yleisöön. Valtuutetut tukivat varauksetta jäsenten tarpeiden syvällistä selvittämistä. Puheenvuoroja käytettiin runsaasti Sepin esityksen jälkeen.

Juho Salmi (TEKin nuoret) kysyi puheenvuorossaan, miksi tämä liitto on olemassa, ja vastasi: – Siksi, että TEK on luomassa edellytyksiä parantaa tätä maailmaa. Ihan sama, tehdäänkö me se edunvalvonnan keinoin vai palvelujen avulla. Tärkeintä on ajatella rohkeasti. Minä olen jäsen aatteen ja palvelujen takia, mutta olen myös tapajäsen.

– Hieno avaus! Tilanteen analysointi on iso haaste, mutta meillä on oltava valmius siihen, Ari Anttila (kokoomus) totesi.

Petri Takala (yhtenäinen TEK ja teekkarihenki) ihmetteli, mikä on estänyt meitä tekemästä tätä jo aiemmin.
– Uskon, että löydämme ratkaisuja, joilla päästään eteenpäin. Olemme varmasti tukena prosessissa.

Merja Strengell (yhtenäinen TEK ja teekkarihenki) arveli, että aate pitää pintansa ja nuoret löytävät jatkossakin tiensä TEKin jäseniksi nimenomaan aatteellisista syistä.

Petri Orava (kokoomus) korosti TEKin vaikuttamistyötä.
– Jäsenistölle on kerrottava mitä kaikkea teemme lainsäädäntöpuolelle. Vaikutamme siellä todella vahvasti.

Arttu Kaukinen (opiskelijaedustaja) korosti rohkeutta muuttua maailman mukana.
– TEKin kokeilukulttuuri on ihan parasta.

Kokeilukulttuurille kiitokset 

Sääntömääräinen kevätkokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden. Kokous hyväksyi myös virallisen toimintakertomuksen vuodelta 2018.

Esityslistalla ollut Kunnialautakunnan lakkauttaminen aiheutti valtuustossa tiukan keskustelun. Sen jälkeen äänestyksen jälkeen päätettiin palauttaa valmisteluun. 27-31 ja yksi tyhjä.

Vilkasta keskustelua aiheutti myös TEKin vuoden 2020 vaalitapa. Kommenttien ja puheenvuorojen jälkeen päädyttiin hybridiäänestykseen, jotta 48-11 hallituksen esitys voitti eli TEKin valtuuston vaalissa voi äänestää sekä sähköisesti että postitse.

TEKissä tehty organisaatiouudistus, kokeilukulttuuri ja satsaukset nuorten jäsenten jäsenpitoon saivat valtuustolta kiitoksia.

 

Valtuutettujen ajatuksia TEKin arvoista ja tulevaisuudesta:

Aimo Leskelä (kuvassa keskellä) nosti TEKin arvoista tärkeimmiksi jäsentyytyväisyyden, vaikuttavuuden ja osaamisen.

Edunvalvonta on tärkein tehtävä

– TEKin palveluista tärkein on edunvalvonta. Ja palvelut ja jäsenten tyytyväisyys niihin on TEKin toiminnassa oleellisinta. Jos työmarkkinaedunvalvonnasta ei huolehdita, on kyllä syytä pelätä, että moni jäsen jättäisi TEKin, Aimo Leskelä (iTyö) toteaa.

Hän asettaa TEKin tavoitteeksi edunvalvonnassa sen, että työelämä on hyvää ja kannustavaa.
– Työpaikoilla on myös tuettava tekkiläisten luottamusmiesten toimintaa, jotta saadaan aikaan tasapuolista paikallista sopimista.

Itsekin yrittäjyyttä kokeileva Leskelä pitää palkansaaja-asemassa olevien lisäksi yrittäjäjäsenistä huolehtimista tärkeänä.

TEKin yhteiskunnallisista tehtävistä Leskelä nostaa keskeiseksi työlainsäädäntöön vaikuttamisen. 
–  Meidän on huolehdittava myös elinikäisen oppimisen mahdollisuuksista koulutustilin tai muun järjestelmän tuella.

TEKin arvoista tärkeimmiksi Leskelä nostaa jäsentyytyväisyyden, vaikuttavuuden ja osaamisen.

– TEKin on oltava ajan hermolla ja toimittava proaktiivisesti, Suvi Salomaa (TEKin Nuoret) sanoo. 

Lisää läpinäkyvyyttä ja dynaamisuutta

– Mielestäni TEK kykenee vahvistamaan jäsentensä luottamusta työelämässä pärjäämiseen, mutta se voi tehdä sen vain pysymällä muutoksessa mukana, sanoi Suvi Salomaa TEKin nuorten valtuustoryhmästä.

– Jäsenille on tärkeää, että TEK ajaa mahdollisuuksia jatkuvaan kouluttautumiseen.  Näin vahvistetaan jäsenten itseluottamusta turbulentissa työelämässä pärjäämiseen ja lisätään työhyvinvontia.

Salomaan mielestä TEKin kosketuspinta jäseniin on kuitenkin heikko.
– Korjauksia on tehty, mutta vielä tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä ja dynaamisuutta. Teesit esille. Vahvaa viestintää palvelutarjonnasta. Brändi kuntoon.

Arvokysymys on Salomaan mielestä monimutkainen.

– Arvoja on punnittava nyt tarkkaan. On selvitettävä, puhutaanko jäsenten vai organisaatioin arvoista. Vai ovako ne yhtä? Lisäksi on mietittävä, mikä on TEKin ja ympäröivän yhteiskunnan tai vielä laajemmin TEKin ja koko maailman suhde.

Elina Sillanpään korosti arvoista rohkeutta ja välittämistä.

TEKin pitää tehdä palvelumuotoilua

Elina Sillanpää (yhtenäinen TEK ja teekkarihenki) näkee TEKin yhteisönä, jonka jäseniä yhdistää tahto tehdä maailmasta parempi paikka teknologiaa hyödyntäen. 
– TEKiä leimaa vahva edelläkävijyys.

Nämä yhdistämällä Sillanpää näkee TEKillä olevan hyvät mahdollisuudet huolehtia jäsenistään ja ympäröivästä maailmasta.
– TEK tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden kohtaamisiin, ja tekkiläiset voivat tarjota toisilleen tarvittaessa myös vertaistukea liittyen esimerkiksi työelämän haasteisiin.

Sillanpään näkee TEKin arvoiksi sopivan seuraavat asiat: rohkeus kokeilla, tehdä uusia avauksia, välittää globaalisti ihmiskunnasta ja elinvoimaisesta maapallosta.
–  Toiminnan lähtökohtina pitää olla sekä aatteellisuus että sitä tukevat palvelut. Nyt tarvitsemme vain näille asioille selkeää viestintää.

Avainsanat: