Vain sujuva suomi puuttuu

|
Uutinen
Kuuntele

Kielitaito helpottaa työllistymistä. Työttömäksi jääviltä ulkomaalaistaustaisilta ict-osaajilta suomi ei aina kuitenkaan suju. Heille suunnatussa työvoimakoulutuksessa keskitytäänkin kielitaidon parantamiseen.

Tampereen yliopisto parantaa ulkomaalaistaustaisten työttömien tai työttömyysuhan alla olevien ict-ammattilaisten edellytyksiä työllistyä. Suunnittelija Jukka Sihvola kertoo parhaillaan käynnissä olevassa noin kahdeksan kuukauden työvoimakoulutuksessa olevan 28 ict-osaajaa.

– He ovat Kiinasta, Intiasta, Pakistanista, Iranista, Venäjältä, Ranskasta, Iso-Britanniasta ja Espanjasta. Moni on jäänyt työttömäksi Nokiasta tai sen alihankkijoilta. He ovat juurtuneet Suomeen ja monella on perhe Suomessa. Ict-alan työpaikoissa on käytetty työkielenä englantia, mutta nykyisessä työmarkkinatilanteessa täytyy osata suomea työllistyäkseen, Sihvola sanoo.

Koulutuksen järjestävät Tampereen yliopiston kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, informaatiotieteiden yksikkö ja johtamiskorkeakoulu. Yhteistyökumppanina on Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutusyksikkö Edutech.

Koulutus sisältää sata tehokasta päivää suomen kieliopintoja. Opiskelijat voivat osallistua kurssin puitteissa heti koulutuksen jälkeen pidettävään kielitestiin.

– Koulutuksen onnistumista ei mitata työllistyneiden määrällä, koska kyseessä on työllistymisedellytysten parantamiseen tähtäävä kurssi. Periaatteessa se, kuinka moni kurssilaisista läpäisee kielitestin, voisi olla yksi keino mitata koulutuksen tuloksellisuutta.

Kurssilla opetetaan myös työnhaun taitoja ja liiketoimintaosaamista. Opiskelijat tutustuvat esimerkiksi sosiaalisen median käyttöön työnhaussa ja laativat itselleen video-CV:n. Liiketoimintaosaamisessa keskitytään esimerkiksi yrittäjyyteen. Tarkoituksena on, että opiskelijat ymmärtävät entistä paremmin yritysten toimintaa.

– Käymme läpi eri yritysmuotoja. Muutama kurssilaisista suunnittelee jo oman yrityksen perustamista. Kaikki osallistujat eivät ole saaneet työssäoppimispaikkaa, joten järjestämme heille opetusta osuuskunnassa toimimisesta, Sihvola kertoo.

Valinnaisissa opinnoissa voi tutustua joko kaupalliseen tai palvelu- ja tekniseen alaan. Ajatuksena on osoittaa, millaisia työpaikkoja ict-alan osaajille näiltä aloilta voi löytyä.

– Ict-alalta ei tällä hetkellä löydy työpaikkoja, mutta mainituilla aloilla tarvitaan ict-osaajia. Pikkuhiljaa kurssilaiset ovat hyväksyneet ajatuksen, ettei heidän tarvitse työllistyä nimenomaan ict-alalle. Alussa lähes kaikki kurssilaiset halusivat valinnaisista opinnoista teknisen alan. Kävimme läpi kaupallisen alan ict-osaamistarpeita ja saimme osallistujia myös sille puolelle. Lisäksi esimerkit mahdollisista työpaikoista ovat tukeneet opiskelijoita suuntautumaan muille aloille.

Kurssikokemuksia

Syed Yasir Ali:

– Olin kaksi vuotta työttömänä ennen tätä koulutusta. Ennen kuin jäin työttömäksi, olin työharjoittelussa tietoliikennetekniikan alan yrityksessä. Valmistuin vuonna 2010 Vaasan yliopistosta tietoliikennetekniikan diplomi-insinööriksi. Tulin Suomeen noin 9 vuotta sitten, koska kuulin, että Suomessa on paras alan koulutus. Olin työskennellyt tietoliikennetekniikan parissa jo kaksi–kolme vuotta kotimaassani Pakistanissa.

– Nyt olen Suomen kansalainen, ja minulla on perhe täällä Suomessa. Vaimoni on myös Pakistanista, ja hän on opiskellut Vaasassa saman tutkinnon kuin minä.

– Tulin kurssille, koska haluan parantaa suomen kielitaitoani. Olen opiskellut suomea jo aiemmin, ja käyttänyt sitä työharjoittelussa, mutta haluaisin osata suomea vielä paremmin. Mielestäni on hyvä, että kurssilla keskitytään kielitaidon parantamiseen, sillä se auttaa työllistymään. 

– Valitsin kurssilla vapaaehtoisista opinnoista kaupallisen alan, sillä saatan perustaa oman yrityksen. Olen myös saanut tietää, millä aloilla ja minkälaisissa työpaikoissa tarvitaan ict-osaajia.

Joanna Rydlakowska:

– Olin noin vuoden työttömänä ennen kuin tulin tälle kurssille. Sitä ennen työskentelin it-alan yrityksessä vähän yli kaksi vuotta. Kotimaassani Puolassa työskentelin samassa yrityksessä. Siellä tutustuin suomalaiseen, jonka perässä muutin Suomeen.

– Tulin tälle kurssille, koska haluan oppia puhumaan suomea paremmin. Työpaikallani Suomessa puhuttiin englantia. Olen aiemmin opiskellut Suomea ja läpäissyt suomen keskitason testin. En puhu suomea hyvin, mutta nyt jo paremmin, kuin kurssin alussa viisi kuukautta sitten. Aion mennä kurssin päätteeksi ylimmän tason suomen testiin. Jos läpäisen sen, minun ei tarvitse enää käydä kursseja todistaakseni kielitaitoni tasoa. Läpäiseminen tuntuu jo mahdolliselta, vaikka vuonna 2006 ollessani työmatkalla Suomessa pidin kieltä aivan mahdottomana oppia.

– Suuntauduin kurssilla kaupan alalle, josta minulla on aiempaakin kokemusta, mutta ei ict-töiden parista. Pidän mahdollisena yrityksen perustamista, mutta yhtä hyvin minulle käy työskennellä toisen palveluksessa.