Vain harva työnantaja irtisanoo vastuullisesti

|
Uutinen
Kuuntele

Suomessa ani harva työnantaja on oivaltanut, kuinka tärkeää on tukea irtisanomiaan työntekijöitä, sanoo tutkijatohtori Anu Hakonen Aalto-yliopistosta.

Usein henkilöstövähennyksillä ei saavuteta haluttuja hyötyjä. Irtisanomiset tärvelevät yrityksen ja organisaation mainetta sekä heikentävät jäljelle jäävän henkilöstön työmotivaatiota ja luottamusta työnantajaan, sanoo tutkijatohtori Anu Hakonen Aalto-yliopistosta.

Lisäksi irtisanomiset heikentävät jäljelle jäävän henkilöstön luottamusta työnantajaan, heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan.

– Työnantajan olisi hyvä kyetä osoittamaan olevansa hyvä työnantaja, vaikka joutuukin irtisanomaan. Jäljelle jäävistä kannattaa pitää kiinni, myös osoittamalla, että irtisanottavista huolehditaan. Siten voidaan ylläpitää myös jäljelle jäävien sitoutumista työnantajaansa, Hakonen sanoo.

Hakonen perustaa näkemyksensä Aalto-yliopiston tutkimukseen Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin. Tutkimus selvitti Nokian laajamittaista Bridge-ohjelmaa hyödyntäneiden irtisanottujen kokemuksia ja näkemyksiä sen vaikutuksista.

Oppia Nokian Bridge-ohjelmasta

Hakosen mukaan työnantajista erottuvat ne, jotka irtisanovat fiksusti ja vastuullisesti. Hyvänä esimerkkinä hän pitää Nokian Bridge-ohjelmasta saatua oppia.

Nokian Bridge-ohjelma perustettiin kesällä 2011 pehmentämään maailmanlaajuisten irtisanomisten vaikutuksia. Suomessa ohjelmaan oli oikeutettu 5 000 työntekijää, maailmalla 18 000.

Noin 60 prosentilla työntekijöistä on ollut seuraava työpaikka, opiskelupaikka tai yrittäjyys tiedossa Nokia-suhteen päätyttyä. Uusia yrityksiä on syntynyt Suomeen 400, joista 40 prosenttia on ict-alalla.

Hakosen mukaan tutkimustulokset osoittavat, että Bridge-ohjelmalla oli myönteisiä vaikutuksia sitä hyödyntäneiden henkilöiden hyvinvointiin ja uudelleentyöllistymisen edellytyksiin.

Henkilöt kokivat oppineensa, miten töitä haetaan ja samalla heidän itsetunto työnhakijana parani. He kokivat myös saaneensa henkisiä voimavaroja työn menetyksestä toipumiseen. He pystyivät suuntaamaan ajatuksiaan ja toimintaansa uuteen suuntaan ja avautumaan uusille mahdollisuuksille.

Avainsanat: