Vaasassa kesätöitä Takuuteekkari®-järjestelmällä

|
Uutinen
Kuuntele

Vaasan yliopiston Takuuteekkari®-järjestelmällä kesätyöpaikka järjestyy vuosittain 20–30 teekkarille.

Sähkötekniikan professori, TkT Timo Vekara ja lehtori, DI Maarit Vesapuisto kohtasivat keväällä 2006 Vaasan yliopiston käytävällä joukon surullisia ensimmäisen vuoden teekkareita. 

– Murheellisten ilmeiden syynä oli se, ettei nuorilla ollut tietoakaan kesätyöpaikasta. Opettajat päättivät tarttua asiaan, Vekara kertoo.

– Soitto paikalliseen yritykseen, ja hetken kuluttua viidelle fuksille oli saatu kesätöitä, Vekara muistelee.

Seuraavana talvena mietittiin, miten ensimmäisen vuoden opiskelijat ja kesätyöpaikat löytäisivät parhaiten toisensa. 

Pohdinnan tuloksena Vekara otti yhteyttä Wärtsilän Vaasan henkilöstö-osastoon ja ehdotti yhteistyötä. Yliopisto otti vastuun kesätyöhankkeesta ja käytännön järjestelyistä, yritys lupasi tarjota töitä. Siinä se oli: Takuuteekkariksi® nimetty hanke käynnistyi muutaman kokouksen jälkeen.  

Nyt vaasalaisyrityksistä mukana hankkeessa ovat Wärtsilän lisäksi ABB, Vacon ja Wapice.

Tarjolla olevien paikkojen määrä on vakiintunut 20–30:een. 

– Valitettavasti kesätyötä ei ole aina riittänyt kaikille. Muutamana viime vuonna paikkaa ei ole kaikille löytynyt, ja tänäkin vuonna näyttää käyvän samoin, Vekara harmittelee. 

Huippuunsa hiottu

Takuuteekkari-nimi on rekisteröity, ja järjestelmä huippuunsa hiottu. 

– Systeemissä mukana olevat yritykset esittäytyvät opiskelijoille jo syksyn opinto-ohjauskurssilla. Ennen vuodenvaihdetta ne ilmoittavat, montako takuuteekkaria ottavat kesätöihin. Paikoista kiinnostuneet opiskelijat jättävät yliopistolle tammikuun puolivälissä hakemuksensa, ja listaavat siihen yritykset toiveensa mukaiseen järjestykseen. 

– Minä sitten yhdistän opiskelijat ja yritykset nuorten toiveiden, opinto-menestyksen ja paikkojen määrän perusteella. Ja jotta kaikki olisi tasapuolista ja läpinäkyvää, opintohallinto on työssä mukana, Vekara kertoo. 

Lista julkistetaan ilmoitustaululla ja lähetetään yrityksiin. Opiskelija lähettää kaikkiin yrityksiin hakemuksensa ja liittää siihen merkinnän ”Takuuteekkari”. 

– Se merkitsee opiskelijalle sopimukseemme perustuvaa etuoikeutta. 

Järjestelmä on saanut kiitosta opiskelijoilta, ja se on mainittu Vaasan yliopiston hyvänä käytänteenä.

– Se on ennen kaikkea täsmäkoulutusta työelämää varten: ensin Takuuteekkari-harjoittelu, sitten kesätyöt, kandityö, tuntitöitä ja lopuksi diplomityö. Näin vastavalmistuneellakin saattaa olla jo vankka työkokemus!   

Takuuteekkari-hanke takaa myös sen, että alueen yritykset ja tekijät tulevat toisilleen tutuiksi alusta alkaen.

Vekara halusikin hankkeella haastaa paikalliset yritykset opiskelijoiden työllistämiseen.

– Olivathan yritykset jo vahvasti mukana, kun haimme tekniikan alan tutkinnonanto-oikeutta Vaasan yliopistolle.

Avainsanat: