Uusi työkalu lisää työhyvinvointia ja pidentää työuria

|
Uutinen
Kuuntele

Työturvallisuuskeskus (TTK) on julkaissut uuden sähköisen työkalun työurien pidentämiseen.

Työkaarityökalu on kehitetty yhteistyössä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria -julkaisun pohjalta.

Työkaarityökalu helpottaa työpaikkoja ymmärtämään eri-ikäisten johtamista ja sen kehittämistä.

– Kun työelämän laatuun ja työhyvinvointiin satsataan ja ikäjohtamista kehitetään Työkaarityökalun avulla, se on paras väline työurien pidentämiseen. Parempi kuin muodollinen vanhuuseläkeikä, korostaa työkalun kehittämisryhmän varapuheenjohtaja Riitta Työläjärvi STTK:sta.

– Eri-ikäisten työntekijöiden työhyvinvoinnin edistäminen on mahdollista yhdistää työn laadun ja tuottavuuden parantamiseen. Pienetkin investoinnit henkilöstöön tulevat korkojen kera takaisin muutamassa vuodessa, Työläjärvi jatkaa.

Konkreettisia vinkkejä kehittämistyöhön

Uusi Työkaarityökalu on sijoitettu TTK:n maksuttomaan Sykettätyöhön.fi-palveluun.

Työkaarityökalu auttaa työpaikkoja arvioimaan ikäjohtamisen käytäntöjä, asettamaan tavoitteita sekä kehittämään työtä, työoloja ja toimintatapoja työhyvinvoinnin edistämiseksi ja työssä pysymiseksi työurien alussa, keskellä ja lopussa.

Työkalun avulla työpaikat voivat määritellä nykyisen tasonsa, minkä jälkeen ne saavat kehittämissuosituksia ja ehdotuksia, miten asioita kannattaa kehittää.

– Materiaalipankissa olemme hyödyntäneet runsaasti myös jo olemassa olevia valmiita aineistoja. Aluksi kannattaa valittaa pari kehittämiskohdetta ja edetä pienin askelin, kertoo työkalun kehittämisestä vastannut TTK:n asiantuntija Jarna Savolainen.

Työkaariajattelun näkökulmia voi liittää osaksi johtamisperiaatteita ja henkilöstösuunnitelmia tai kirjata työpaikan tarpeisiin sopiva työkaariohjelma.

– Aiemmin ikääntymiseen liittyviä haasteita ei ole osattu kohdata järjestelmällisesti eikä eri-ikäisyyttä ole hyödynnetty voimavarana. Ikäjohtaminen on systemaattista ja pitkäjänteistä työtä, korostaa työkalun kehitysryhmän puheenjohtaja Jan Schugk EK:sta.