Jari Jokinen

Uuden kasvun askelmerkit hallitusohjelmaan

|
Blogimerkintä
Kuuntele

Ei olisi huono idea siirtää valtion omistamia osakkeita yliopistoille, jossa niiden tuotto toisi kestävää rahoitusta ilman, että ollaan valtion menokehyksen sisällä.

Pyrimme vaikuttamaan tekkiläisten tavoitteiden läpimenoon niin suoraan puolueiden kuin myös yhteistyökumppaneiden, kuten vaikkapa Akavan tai Teollisuuden palkansaajat TP:n kautta.

Yksi tärkeä tavoite on toteuttaa ja konkretisoida viisaalla tavalla parlamentaarinen sopu neljän prosentin TKI-investoinneista suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on hyvä, mutta sen toteuttamisessa on monta haastetta.

Rahoituksen pääosan on määrä tulla yrityksiltä, joten hallitusohjelman pitää rohkaista yrityksiä tekemään investointeja ja osallistumaan markkinaehtoiseen TKI-toimintaan.

Poisvalintoja pitää tehdä ja tukea yliopistojen kehittymistä.

Tähän tarvitaan laaja sitoutuminen ja luottamus, ei vain parlamentaarisesti, vaan erityisesti yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kesken. On rohkaisevaa, että vihreän siirtymän investointeja Suomeen on paljon suunnitteilla.

Puute on myös osaajista. Viime vuonna valmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeista oli liki joka neljäs syntynyt jossain muualla kuin Suomessa. Nämä osaajat pitää saada työllistymään Suomeen ja tekemään työtä kestävän kasvun eteen Suomessa.

Paljon on kiinni myös yliopistojen ja tutkimuslaitosten kyvykkyydestä luoda kestävä pohja niin uuden tiedon kuin osaajienkin aikaansaamiselle.

Ei olisi huono idea siirtää valtion omistamia osakkeita yliopistoille, jossa niiden tuotto toisi kestävää rahoitusta ilman, että ollaan valtion menokehyksen sisällä.

Myös valintoja täytyy tehdä. Yliopistojen ei pidä toimia siellä, missä on jo toimiva yksityinen markkina. Ei myöskään siellä, missä ei voi tavoitella maailmanluokkaa. Poisvalintoja pitää tehdä ja tukea yliopistojen kehittymistä.

Kirjoitus on TEK-lehden 3/2023 pääkirjoitus.

Avainsanat: