Uraillat keväällä 2014

|
Uutinen
Kuuntele

Tilaisuudet täyttyvät nopeasti, joten toimi pian!

Ilmoittaudu verkkosivuilla tilaisuuden kohdalta löytyvällä lomakkeella tai sähköpostitse uraillat@tek.fi. Kerro nimesi, syntymäaikasi sekä mahdollinen erityisruokavaliosi.Uraillat on tarkoitettu kaikille TEKin jäsenille. Etukäteen ilmoittautuminen tilaisuuksiin on välttämätöntä tarjoilu- ja tilajärjestelyjen vuoksi.

Sosiaalinen media ja LinkedIn työnhaussa – tehokäytön lyhyt oppimäärä

Helsinki 22.1.2014 klo 17.00. Ilmoittautuminen viimeistään 14.1.

Kuopio 13.2.2014 klo 17.00. Ilmoittautuminen viimeistään 5.2.

Kaikki puhuvat sosiaalisesta mediasta, mutta on vaikea saada konkreettista tietoa sen hyödyntämisestä työnhaussa. Tilaisuudessa käydään läpi parhaimmat ja pahimmat esimerkit uusista rekrytointitavoista, käydään läpi LinkedInin tehokkaimmat ominaisuudet ja hiotaan LinkedIn-profiili optimaaliseksi.

Tilaisuus on tarkoitettu jatkokurssiksi niille, jotka jo hyödyntävät sosiaalista mediaa arjessaan, mutta haluaisivat tehostaa ja optimoida käyttöä myös ammattimaisesti. Halutessasi voit ottaa mukaan oman kannettavan tietokoneesi.

Luennoitsijana Sosiaalisen Median kouluttaja Tom Laine, HC Services Oy (blogi:http://socialmediocracy.com).

Sehän on vain työsopimus – vain onko?

Lappeenranta 28.1.2014 klo 17.00. Ilmoittautuminen viimeistään 20.1.

Turku 5.2.2014 klo 17.00. Ilmoittautuminen viimeistään 28.1.

Jyväskylä 13.3.2014 klo 17.00. Ilmoittautuminen viimeistään 5.3.

Työsopimuksella on merkitystä, neuvottele se siis viisaasti. Tilaisuudessa käsitellään tärkeimmät työ­sopimuksen tekemiseen liittyvät asiat, kun henkilö on tullut valituksi uuteen työsuhteeseen.

Esimerkkien ja jaettavan materiaalin avulla käydään läpi jäseniä eniten askarruttavia seikkoja kuten kilpailukielto, salassapitoasiat, lomaoikeuteen liittyvät asiat, työehtosopimuksen soveltuvuus ja koeaika.

Luennoitsijana TEKin lakimies.

USAIN – Ajattelunhallinta, “Keskity kuin huippu-urheilija”

Lahti 30.1.2014 klo 17.00. Ilmoittautuminen viimeistään 22.1.

Ajanhallinta kuuluu 1900-luvulle; 2000-luvun avainsana on ajattelunhallinta. Illan aikana opit keskittymään jakamattomasti käsillä olevaan tehtävään ja toimimaan stressittä. Tuloksena on vapautunut flow-tila, joka moninkertaistaa työtehosi. Illan aikana opit menetelmät, joiden avulla voit koordinoida tehokkaasti ajankäyttöäsi ja keskittyä niin, että jaksat vielä tuulettaa ennätyssatasella.

Luennoitsijana tutkija ja kouluttaja, PsM Tapani Riekki, Filosofian Akatemia Oy (www.filosofianakatemia.fi).

Onnistunut työnhaku

Oulu 3.2.2014 klo 17.00. Ilmoittautuminen viimeistään 27.1.

Tule kuulemaan jokaisen työnhakijan peruspaketti. Mitkä tekijät vaikuttavat onnistuneeseen työnhakuprosessiin:

 • Työn hakeminen tänä päivänä – eri kanavat.
 • Millainen on hyvä CV?
 • Miten analysoin työpaikkailmoituksia?
 • Millainen on hyvä hakemus?
 • Miten näytän aktiivisuuteni työnhakuprosessin aikana?
 • Erilaisia haastatteluita ja haastattelijoita.
 • Miten valmistaudun haastatteluun?
 • Suosittelijoiden merkitys työnhaussa.

Luennoitsijana konsultti, KTM Maaret Kulo, MPS Finland Consulting Oy (www.mps.fi).

Esimiehenä ensimmäistä kertaa – pykälät haltuun

Tampere 10.2.2014 klo 17.00. Ilmoittautuminen viimeistään 3.2.

Esimieheksi siirtyminen tuo työhön monta uutta haastetta. Vallan lisääntyessä myös vastuun määrä kasvaa. Tehtävää helpottaa, jos tietää omat oikeutensa ja velvollisuutensa lain näkökulmasta. Tilaisuudessa käsitellään lakikiemuroita tuoreen esimiehen näkökulmasta.

Luennoitsijana TEKin lakimies.

Työlle on aikansa ja ajalle lakinsa

Helsinki 3.3.2014 klo 17.00. Ilmoittautuminen viimeistään 24.2.

Mitä tarkoittaa liukuva työaika tai matka-aika? Entä etätyö, lisätyö tai ylityö? Mikä lasketaan työajaksi ja mikä on työn­tekijän omaa aikaa? Mikä on työaikapankki ja kuinka sitä voisi hyödyntää? Tilaisuudessa avataan työaikaa koskevia säännöksiä ja havainnollistetaan niitä käytännönläheisesti case-esimerkeillä.

Luennoitsijana TEKin lakimies.

Presenting Across Cultures

Turku, March 6, 2014 at 5 p.m. Registration by February 26.

Companies these days spend large sums of money to try and attract and keep customers through advertising and marketing. Presentations are often the final showing of your company before a deal making decision, but do we allocate the same time, energy and resources to our presentations?

In this event you will find out just how to approach presentations. Furthermore, learn how you can adjust the style of a presentation to match the audience in today’s varied and diverse cultural environment. The event will be conducted in English by Senior Trainer Matt Cobb, Richard Lewis Communications,(http://www.crossculture.com/locations/finland/).

Stressittömämpi elämä itsensä johtamisen avulla

Tampere 10.3.2014 klo 17.00. Ilmoittautuminen viimeistään 3.3.

Tässä tilaisuudessa opit kehittämään stressinhallintakykyjäsi ja työhyvinvointiasi.

Tilaisuuden teemoina muun muassa:

 • Itsensä johtaminen työhyvinvoinnin osatekijänä.
 • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-alueet.
 • Stressitekijöiden tunnistaminen ja oman kehon kuunteleminen.
 • Rennomman elämän luominen erilaisten stressinhallinnan työkalujen avulla.
 • Ratkaisukeskeinen toimintatapa tehokkuuden edistäjänä.

Luennoitsijana toimitusjohtaja, valmentaja Anne Karilahti, Valmentamo (www.valmentamo.fi).

Mielekäs työ ja urasuunnittelu

Helsinki 25.3.2014 klo 17.00. Ilmoittautuminen viimeistään 17.3.

Tule kuuntelemaan uutta tilaisuutta tehokkaasta urasuunnittelusta ja varmista etenemisesi mielekkääseen työhön. Tilaisuuden tavoitteena on

 • laajentaa näkemystäsi mielekkäästä työstä ja tarkoituksen­mukaisesta urasuunnittelusta
 • auttaa sinua tunnistamaan vahvuutesi, työsi arvopohjan sekä työmotivaattorisi
 • haastaa sinua tunnistamaan työhön liittyvien rajoittavien
 • uskomusten vaikutus urasuunnitteluun
 • valmistaa sinua käymään tuloksekkaita urakeskusteluita.

Osallistavan asiantuntijaluennon ohessa tietoa käytäntöön soveltavia harjoituksia.

Luennoitsijana uracoach Kati Järvinen (PCC), (www.katijarvinen.fi).

Viesti, vakuuta ja vaikuta

Oulu 27.3.2014 klo 17.00. Ilmoittautuminen viimeistään 19.3.

Tule kuulemaan vakuuttavasta viestinnästä ja varmista vuoro­vaikutustilanteiden sujuvuus työssäsi.

Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa:

 • viestijäkuva ja viestintähistoria
 • erilaiset vuorovaikutustaidot: mitä taitoja tarvitaan, miten niitä voi kehittää
 • puheenvuorojen rakentaminen ja argumentointi
 • sanaton viestintä
 • neuvottelutilanteisiin valmistautuminen.

Teemme yksilö- pari- sekä ryhmäharjoituksia, joiden kautta syvennämme teoriatietoa.

Luennoitsijana kouluttaja, FM Jutta Laino, Ohjaamo (www.ohjaamoon.fi).

Ajattele fiksummin

– Kun tiedämme, miten mielemme toimii, selviämme paremmin tieto­tulvan aiheuttamasta stressistä, ajattelunhallintaan valmentava PsM Tapani Riekkilupaa.

Kulttuurievoluutiomme juoksee eteenpäin nopeammin kuin biologinen evoluutiomme.

– Työelämästä on tullut jatkuvaa muutokseen sopeutumista, mutta aivojamme ei ole biologisesti rakennettu suurten tietomäärien, epävarmuuksien ja jatkuvan muutoksen hallintaan, Riekki sanoo.

Voimme kuitenkin paremmalla ajattelulla kompensoida ja hallita hektistä arkeamme.

– Ajattelunhallinnan opit tarjoavat meille työkalupakin, jonka avulla opimme ajattelemaan fiksummin ja toimintatapamme paranevat.

Lähtökohtana ajattelunhallinnalle on viimeisen 30 vuoden aikana tehty psykologinen ja neurotieteellinen tutkimus, mikä on merkittävästi lisännyt tietämystämme aivojen toiminnasta.

Sormia napsauttamalla ajattelua ja toimintatapoja ei kuitenkaan muuteta.

– Ainoa mahdollisuutemme on niiden jatkuva kehittäminen.

Tapani Riekki opastaa ajattelunhallintaan TEKin uraillassa 30.1.2014 Lahdessa.

Lisätietoja tilaisuuksien sisällöstä:

 • Pauliina Taipalus, (09) 2291 2207, pauliina.taipalus@tek.fi,
 • Timo Tapola, (09) 2291 2272, timo.tapola@tek.fi

 

Avainsanat: