Unga ska sättas i främsta rummet

|
Uutinen
Kuuntele

TEKs fullmäktige sammanträdde i Otnäs 17–18 november.

Fullmäktigeledamöterna funderade speciellt på utvecklingen av och kännedomen om medlemstjänsterna och intressebevakningen. 

På sitt höstmöte godkände fullmäktige verksamhetsplanen, som styrelsen hade utarbetat. Man ska fästa särskild vikt vid att de unga TEK-medlemmarnas medlemstjänster och intressebevakning effektiveras och att TEKs synlighet ökas. TEK ska också ordna flera sammanträffanden för medlemmarna.

Medlemsavgiften ändrades inte, så den är även nästa år 378 euro (31,50 €/månad).

 

Avainsanat: