Ihmisiä pöydän ääressä

Työpaikkasi luottamushenkilö on jäsenetu

|
Uutinen

Luottamushenkilö edustaa sinua työpaikallasi esimerkiksi paikallisten sopimusten tekemisessä ja muutosneuvotteluissa. Hän antaa myös henkilökohtaista tukea ja neuvoa.

Tekniikan akateemiset TEK tekee yhteistyötä muiden akavalaisten liittojen kanssa yksityisellä sektorilla Ylemmät toimihenkilöt YTN:n ja julkisella sektorilla Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn nimellä. Tämä siksi, koska työpaikoilla ei ole töissä vain tekkiläisiä vaan monien eri liittojen jäseniä. TEKin jäseniä työpaikoilla edustavat siis YTN:n ja JUKOn luottamushenkilöt riippumatta siitä, mihin liittoon luottamushenkilöt itse kuuluvat.

Suomalainen lainsäädäntö on melko väljä ja siksi työ- ja virkaehto- sekä paikallisilla sopimuksilla on suuri merkitys työehtoihin.

YTN ja JUKO kouluttavat ja tukevat työpaikkojen luottamushenkilöitä monin tavoin ja pitävät heihin yhteyttä. Luottamushenkilöt toimivat liittojen korvina ja silminä työpaikoilla. He osallistuvat työ- ja virkaehtosopimusten sekä paikallisten sopimusten kehittämiseen, koska heillä on näkemystä, miten näitä sopimuksia tulisi neuvotella työntekijöiden toiveiden ja edun mukaisesti.

Suomalainen lainsäädäntö on melko väljä ja siksi työ- ja virkaehto- sekä paikallisilla sopimuksilla on suuri merkitys työehtoihin. Näistä sopimuksista tulevat esimerkiksi kaikki palkalliset vanhempainvapaat, lomaraha, pidempien sairauslomien palkka ja palkkojen yleiskorotukset.

Luottamushenkilö valitaan työehtosopimuksen perusteella ja luottamusvaltuutettu lain perusteella. Joillain aloilla on omat edustajansa ylemmille toimihenkilöille ja toimihenkilöille. Joillain aloilla taas, kuten esimerkiksi IT-alalla eli tietotekniikan palvelualalla, on vain yksi henkilöstöryhmä ja näin ollen sama luottamushenkilö edustaa koko henkilöstöä.

Älä epäröi olla yhteydessä luottamushenkilöösi. Hän on olemassa sinua varten.

Sinustako luottamushenkilö?

Onko teidän työpaikallanne luottamushenkilö? Luottamus­henkilö valitaan vaaleilla. YTN ja JUKO auttavat vaalien järjestämisessä.

Henkilöstöedustajana toimiminen voi tuoda aivan uudenlaista merkitystä työhösi, tutustut uusiin ihmisiin ja opit paljon työelämän peli­säännöistä.

Avainsanat: