Työmatkapyöräilijä pysyy liikkeellä eläkkeelläkin

|
Uutinen
Kuuntele

Turun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan aktiivisesti töihin liikkuneet näyttävät säilyttävän liikkuvan elämäntavan eläköidyttyäänkin.

Pyörällä tai jalkaisin töihin kulkeneet säilyttävät aktiivisuustasonsa eläkkeelläkin, kertoo Turun yliopistossa tehty tutkimus.

Sen sijaan työmatkansa julkisilla kulkuneuvoilla kulkeneiden kokonaisaktiivisuus laskee, kun eläkepäivät koittavat.

– Tämä antaa viitteitä siitä, että aktiivisesti töihin liikkuneet kulkevat aktiivisesti myös muuten arjessaan ja säilyttävät elämäntavan eläköidyttyäänkin. Työhön liittyvän aktiivisuuden jäädessä pois arkiasioiden hoitaminen kävellen tai pyörällä olisi kaikille hyvä keino lisätä liikettä eläköitymisen jälkeen, sanoo tiedotteessa tutkimusartikkelin vastuukirjoittaja, erikoistutkija Anna Pulakka kansanterveystieteen yksiköstä Turun yliopistolta.

Tutkimuksessa selvitettiin liikemittareiden avulla, miten liikunta-aktiivisuus muuttuu eläköityessä. Tutkimustulokset perustuvat otokseen, jossa 562 kuntatyöntekijää käytti ranteessa pidettävää liikemittaria ennen ja jälkeen eläkkeelle siirtymisen.

Finnish Retirement and Aging (FIREA) on Turun yliopistossa vuonna 2013 aloitettu tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää elintavoissa, terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä eläkkeellesiirtymisiässä. Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Juho Vainion säätiö, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.
 

Avainsanat: