Työaikakuormituksen hallinta liikaa työntekijän omalla vastuulla

|
Uutinen
Kuuntele

Vain noin joka kolmannen työpaikalla työnantaja puuttuu runsaisiin ylityökertymiin tai matka-aikasaldoihin, selviää Akavan Tolkkua työaikoihin -kampanjan kyselystä.

– Akavalaiset joutuvat edelleen kantamaan itse suurimman vastuun siitä, että heille jää riittävästi aikaa palautua työstä. Vaikka työpaikoilla olisi käytössä työajan seurantajärjestelmä, se on valitettavan usein vain muodollisuus, toteaa asiantuntija Tarja Arkio Akavasta.

Akava haluaa vaikuttaa työaikakäytäntöihin Tolkkua työaikoihin -kampanjalla. Siihen kuuluvaan kyselyyn työaikakäytännöistä on vastannut Akavan sivustolla reilut 800 henkilöä. Vastausten mukaan vain noin joka kolmannen työpaikalla työnantaja puuttuu runsaisiin ylityökertymiin tai matka-aikasaldoihin. Työpaikoilla on jopa kielletty merkitsemästä työaikakirjanpitoon säännöllisen viikkotuntimäärän ylittävät työtunnit. Osa vastaajista on työaikalain ulkopuolella – esimerkiksi kokonaistyöajalla, asemansa takia tai osa laittomasti – jolloin työaikakirjanpitovelvoitetta ei ole.

– Akavalaiset ovat vahvasti työhönsä sitoutuneita ja valmiita joustamaan työajoissaan. Ongelmat alkavat siinä vaiheessa, kun työ sitoo tavalla tai toisella kaiken vapaa-ajankin. Kyselyyn vastanneista noin 40 prosenttia ilmoitti, että he joutuvat vastaamaan työhön liittyviin yhteydenottoihin varsinaisen työajan ulkopuolella esimerkiksi iltaisin, viikonloppuisin tai lomilla, kertoo Arkio.

– Työtä voi nykyisin tehdä milloin ja missä vain, mutta palautuminen on aina aikasidonnaista, muistuttaa Arkio.

Iso lovi kukkarossa

Asiantuntijatyötä tekevän tärkein työväline eli aivot tarvitsevat lepoa ja irtiottoa työasioista, jotta ne toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. Työssä jaksaminen ja pitkä työura edellyttävät, että kuormitus pysyy kohtuullisena. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa arvioimaan työajoista aiheutuvat vaarat ja haitat työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle.

Korvaukseton ylityö vaikuttaa työkykyyn ja työssä jaksamiseen, mutta myös työntekijän talouteen. Korvauksettomalla työllään akavalaiset lahjoittavat työnantajilleen karkean arvion mukaan noin 260 miljoonaa euroa vuodessa. Näitä ilmaisia ylityötunteja kertyy kaikilla sektoreilla.

Tee testi ja osallistu verkkoseminaareihin

Akava ja sen jäsenliitot haluavat Tolkkua työaikoihin -kampanjalla saada aikaan muutoksia akavalaisten työaikakäytäntöihin.

Kampanjasivustolla voi tehdä suuntaa-antavan työaikatestin, joka antaa kuvan oman työpaikan tilanteesta. Lisäksi järjestetään kaksi maksutonta verkkoseminaaria.

Avainsanat: