Tutkimus: Suomen oltava edelläkävijä vähäpäästöisten teknologioiden käyttöönotossa

|
Uutinen
Kuuntele

Ilmastonmuutos koetaan yhä suureksi maailmanlaajuiseksi uhaksi, ja suomalaiset toivovat päättäjiltä aktiivisempaa ilmastopolitiikkaa, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Myös yrityksiltä toivotaan uusia ratkaisuja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi.

Tiedot käyvät ilmi valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmän TNS Gallupilla teettämästä kyselytutkimuksesta. Ilmastobarometri 2015 -tutkimuksella selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja ilmastopolitiikasta vaalien alla.

Yleisesti suomalaiset haluaisivat, että hallitus toimisi aktiivisemmin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ja yli puolet haluaisi nähdä teeman myös uudessa hallitusohjelmassa. Vajaa kolmannes vastaajista kertoo äänestävänsä vaaleissa ihmistä, joka toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Tutkimukseen vastasi noin tuhat henkilöä.

Uudet ratkaisut voivat tuoda työpaikkoja

Valtaosa suomalaisista on sitä mieltä, että Suomen tulisi vähentää päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.

– Kansalaiset pitävät tärkeänä, että Suomi on edelläkävijä päästöjä vähentävien teknologioiden käyttöönotossa ja uskovat, että uuden osaamisen ja teknisten ratkaisujen kehittäminen voi parantaa Suomen kilpailukykyä ja luoda työpaikkoja, valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmän tiedotteessa todetaan.

Vastaajat haluaisivat myös lisätä uusiutuvan energian, kuten aurinko- ja tuulivoiman sekä biopolttoaineiden, käyttöä, vaikka se tekisi energiasta kalliimpaa.

Ilmastonmuutoksen uhkakuva ei näy arjen valinnoissa

Kyselyn perusteella suomalaiset ovat tietoisia ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista, mutta se ei näy arjen valinnoissa. Ilmastovaikutusten huomiointi vaikuttaa ostopäätöksiin vain runsaalla kolmanneksella vastanneista.

Toisaalta kuluttajille tarjottaville uusille vähäpäästöisille palveluille nähtiin suuri tarve: yli 80 prosenttia piti niiden merkitystä erittäin tai melko tärkeinä ilmastokysymyksen ratkaisussa.

 

TEK rakentaa kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa

TEKin tavoitteena on rakentaa kestävää yhteiskuntaa ja siinä työssä tekniikan asiantuntijoiden rooli on keskeinen.

TEKin tavoitteena on jalkauttaa kestävän kehityksen osaaminen osaksi tekniikan yliopistokoulutusta. TEKin Kestävä yhteiskunta -verkkosivustolle on kerätty käytännön vinkkejä kestävän kehityksen opettamiseen.


TEK ja Insinööriliitto ovat laatineet yhdessä ilmasto-ohjelman, jossa esitellään keinot Suomen päästöjen leikkaamiseksi asetettujen tavoitteiden tasolle.