Tunnustus­paanu TkT Kimmo Kuismaselle

|
Uutinen
Kuuntele

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myönsi vuoden 2017 Tunnustuspaanun arkkitehti Kimmo Kuismaselle pitkästä elämäntyöstä ekologisesti kestävän rakentamisen hyväksi.

Ilmastotietoinen suunnittelu on Kimmo Kuismasen erityisosaamista. 

– Tutkin jo 1980-luvulla norjalaisten ja ruotsalaisen kollegojen kanssa talvikaupunkien rakentamista. Kylmä ja kostea ilmasto vaati rakentamiselta paljon. Erityisesti seinät ja katot on suunniteltava ja rakennettava huolellisesti. Ilmaston muuttuessa korroosio vaikuttaa talviolosuhteissa entistä pahemmin, Kuismanen muistuttaa.

Paikallinen pienilmasto ja ekologinen kestävyys ovatkin olleet Kuismasen toiminnan punainen lanka. Väitöstyössään hänen tavoitteenaan oli kehittää käytännöllisiä suunnitteluvälineitä, joilla voidaan parantaa ympäristöä, mikroilmastoa sekä rakennusten ja kaavojen energiataloutta eri ilmastovyöhykkeillä sekä varautua ilmaston muutokseen.

– On konsteja, joiden avulla saadaan rakennettua rankat sääolosuhteet kestävää, mutta toimivaa ja viihtyisää kaupunkia. Kuismasen mielestä suunnittelukuvissakin voisi joskus sataa räntää ainaisen auringonpaisteen sijaan.

Kaupunkisuunnittelukuvissa voisi joskus sataa räntää ikuisen kesän sijaan.

Kansainväliset yhteydet, erityisesti talvikaupunki-ideologia, johtikin siihen, että Kuismanen on jo vuodesta 1992 toiminut suomalais-norjalais-saksalais-ranskalaisen arkkitehtitoimisto CASE consult Ltd:n toimitusjohtajana. 

Ilmastonmuutos on ollut omiaan kasvattamaan Kuismasen kiinnostusta siihen, millaista arkkitehtuuria ja rakentamista voidaan toteuttaa rankoissa ilmasto-olosuhteissa. 

– Myrskyt ja tuulet, sateet ja tulvat sekä liukkaus lisääntyvät pohjoisen kaupungeissa. Tämä pitäisi ottaa nykyistä vakavammin huomioon. 

Kuismanen on tutkinut myös ekologisia materiaaleja, tiivistä ja matalaa puurakentamista sekä kehittänyt ekologisia kortteleita.

Avainsanat: