TP: Tuore raportti vähättelee työterveyden ja -turvallisuuden merkitystä

|
Uutinen
Kuuntele

Tuoreen selvityksen ehdottamat toimenpiteet vaarantaisivat Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen toimintaedellytyksiä, Teollisuuden Palkansaajat TP kritisoi.

Teollisuuden Palkansaajat TP suhtautuu kriittisesti selvitysmies Osmo Soininvaaran sosiaali- ja terveysministeriölle 18.1. luovuttaman Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uudistamista koskevaan raporttiin.

TP:n mielestä selvityksessä ei ole tarpeeksi perehdytty Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen toimintaan ja merkitykseen Suomen työpaikkojen työterveyden ja -turvallisuuden tutkijana ja kehittäjänä.

Raportissa ehdotetaan, että Työterveyslaitoksen siirretään selkeämmin työmarkkinajärjestöjen hallintaan ja myös taloudelliselle vastuulle. TP:n mukaan tämä veisi perusteet Työturvallisuuskeskuksen olemassaololta.

 

Työperäiset vammat lisääntyneet

Raportissa väitetään, että työkyvyttömyyden aiheuttajat ovat yhä harvemmin työperäisiä. Tämä ei pidä TP:n mukaan paikkaansa.

Suomessa tilastoitiin vuonna 2015 yli 100 000 työpaikkatapaturmaa, joka merkitsee noin 2 prosentin kasvua edellisvuoteen. Myös kuolemaan johtaneiden tapaturmien määrä kasvoi. Ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä oli Työterveyslaitoksen tilaston mukaan vuonna 2013 noin 5 000.

Vuonna 2015 työeläkejärjestelmästä sai työkyvyttömyyseläkettä 161 100 ihmistä. Näistä moniin on syytekijänä kokonaan tai osittain työelämän altisteet.

Samaan aikaan työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Muun muassa robotisaatio, digitalisaatio, uudet materiaalit, kiertotalous, monimuotoiset työsuhteet ja verkostomaiset toimintatavat muuttavat työelämää.

Näin ollen jatkossakin tarvitaan hyvää työelämän ja työterveyden tutkimusta, TP korostaa.

– Mikäli Työterveyslaitoksen tai Työturvallisuuskeskuksen osalta muutoksia selvitetään, tulee työmarkkinajärjestöjen olla tässä vahvasti mukana, TP toteaa tiedotteessaan.