TFiF, TEK och MAL belönade årets bästa avhandlingar

|
Uutinen
Kuuntele

I de mest förtjänstfulla avhandlingarna inom den tekniska branschen undersöktes i år algoritmer och arkitektur.

Tekniska Föreningen i Finland TFiF och Tekniikan akateemiset TEK har belönat teknologie doktor Asad Awan för hans avhandling ”Control methods for Permanent-Magnet Synchronous Reluctance Motor Drives”.

Vi vill belöna och lyfta fram betydande teknologie forskare och innovationsutvecklare, människorna bakom tekniken.

Awan utvecklade nya styrningsalgoritmer för energieffektiv styrning av reluktansmotorer (läs mer på sida 44). Avhandlingen är skriven vid Högskolan för elektroteknik vid Aalto-universitetet. Professor Marko Hinkkanen har fungerat som handledare för avhandlingen.

Doktorsavhandlingspriset utdelas årligen som ett erkännande för en avhandling som håller en internationellt sett hög nivå, och som avsevärt främjar kompetensen inom den tekniska branschen i Finland. Priset har ett värde på 7 500 euro och utdelades första gången år 1999. 

– Vi vill belöna och lyfta fram betydande teknologie forskare och innovationsutvecklare, människorna bakom tekniken, berättar både TFiFs verksamhetsledare Annika Nylander samt TEKs verksamhetsledare Jari Jokinen

TFiF och TEK belönar också årets bästa diplomarbete, med ett stipendium på 5 000 euro. Detta stipendium utdelas till en eller fler nyutexaminerade diplomingenjörer eller arkitekter. 

Priset går i år till arkitekt Eelis Leino för diplomarbetet ”Energiaviisasta arkkitehtuuria – Arkkitehtisuunnittelun opas rakennusten energiankulutuksen vähentämistä varten”. Diplomarbetet är skrivet vid enheten för arkitektur vid Tammerfors universitet. Professor Markku Karjalainen och professor Juha Vinha har fungerat som handledare för arbetet. 

Matematisk-Naturvetenskapliga akademiker MAL delar årligen ut ett pro gradu -pris, med en prissumma på 5 000 euro. 

I år går priset till filosofie magister Timo Lintonen för hans pro gradu -avhandling ”Optimization in Semi-Supervised Classification of Multivariate Time Series”, skriven vid Uleåborgs universitet. Enligt motiveringen framskrider avhandlingen logiskt och algoritmerna som används presenteras detaljerat. Anmärkningsvärt i avhandlingen är att Lintonen utvecklar, bevisar och testar en ny peak evaluation -algoritm. 

Avainsanat: