Teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeeseen etsitään uusia yrityksiä

|
Uutinen
Kuuntele

Suomen työelämästä halutaan luoda Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Tavoitetta lähestytään pikku hiljaa. Mallia näyttää teknologiateollisuuden palkittu työhyvinvointihanke.

Teollisuusalalla luodaan kovaa vauhtia entistä parempia työpaikkoja. Teknologiateollisuuden Hyvä työ – Pidempi työura -työhyvinvointihankkeessa on saatu aikaan merkittäviä tuloksia haastavinakin aikoina.

Esimerkiksi hankkeessa mukana olevissa työpaikoissa esimieheltä on saatu enemmän palautetta kuin aiemmin, ja kokemus oikeudenmukaisesta kohtelusta on vahvistunut. Lisäksi henkilöstö kokee, että voimavarat riittävät paremmin ja he jaksavat olla työelämässä vanhuuseläkeikään saakka aiempaa todennäköisemmin. Parhaat kokonaistulokset hankkeessa on saavutettu alle 35-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden osalta.

– Suomi on edelläkävijä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Hankkeessa olevilla työpaikoilla on tieteellisesti testatut työkalut, jotka perustuvat Työterveyslaitoksen Työkykytaloon, kertoo hankkeen johtoryhmään kuuluva TEKin asiamies Sirkku Pohja.

Hanke tarjoaa toimintamallin, jossa henkilöstö ja organisaation johto yhdessä kehittävät työhyvinvointia. Konsepti sopii nykyisen kehittämisen rinnalle tai sen voi ottaa käyttöön puhtaalta pöydältä. Mukana olevat yritykset saavat työhyvinvointimittauksen raportteineen käyttöönsä ilman erillisiä kustannuksia. Hanke tarjoaa myös toimintamallin kehittämistoimenpiteiden määrittelyyn.

Mukana on tällä hetkellä 72 yritystä, ja uusia yrityksiä otetaan nyt mukaan. Rekisteröityminen on maksutonta kevääseen 2015 saakka. Työkalut, toimintamallit ja tuki ovat yritysten käytössä vielä tämän jälkeenkin. Hanke alkoi teknologiateollisuudesta, ja myöhemmin se on levinnyt suunnittelu- ja konsulttialalle sekä tietopalvelualalle.

– Myös ylempien toimihenkilöiden työhyvinvointi on parantunut hankkeessa mukana olevilla työpaikoilla. Olisikin tärkeää, että eri henkilöstöryhmien työhyvinvointia käsiteltäisiin erikseen, sillä niin päästään parhaiten käsiksi kehittämiskohteisiin, Pohja sanoo.

Tavoitteena Euroopan paras työelämä

Työhyvinvoinnin kehittämiseen on kiinnitetty Suomessa laajasti huomiota viime vuosina. Työ- ja elinkeinoministeriön luotsaama Työelämä 2020 -hanke kokoaa työelämän kehittämiseksi tehtävää työtä yhteen ja tarjoaa työpaikoille apua ja välineitä.

Tavoitteena on nostaa Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 mennessä.

– Hanke perustuu työelämän kehittämisstrategiaan, joka on mainittu hallitusohjelmassa. Keskeisenä näkökulmana on työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen, kiteyttää hankejohtaja Margita Klemetti työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Klemetin mukaan tarkoituksena ei ole keksiä pyörää uudestaan, vaan hanke kokoaa yhteen työelämän kehittäjät. Tavoitteena on lisätä eri toimijoiden yhteistyötä ja löytää uudenlaisia yhteistoimintamuotoja ja palveluita. Hankkeessa on tällä hetkellä mukana noin neljäkymmentä organisaatiota aina ministeriöistä ja työmarkkinakeskusjärjestöistä alkaen.

– Keskeinen työ tehdään työpaikoilla, ja meidän tavoitteena on sytyttää kipinä työpaikkojen oman toiminnan kehittämiseen  nostamalla asia keskusteluun. Lisäksi tuomme esille, mitä palveluja ja rahoituskanavia työpaikat voivat hyödyntää.

Hankkeen parissa on puurrettu noin vuoden verran, ja Klemetin mukaan työssä on päästy hyvään alkuun. Esimerkiksi ELY-keskusten ympärille on rakennettu alueverkostoja paikallisista toimijoista, jotka tukevat työpaikkoja kehittämistyössä. Lisäksi Tekesin Liideri-ohjelma, Työterveyslaitoksen Johtamisen kehittämisverkosto ja Työhyvinvoinifoorumi tarjoavat käytännön vinkkejä työpaikoille.

– Jokainen toimija miettii, mitä he voivat tehdä tavoitteen edistämiseksi. Toimija nostaa nykyisestä palveluvalikoimastaan muutaman työelämää edistävän asian hankkeen piiriin tai kehittää uuden palveluinnovaation. Esimerkiksi viestinnän ammattilaisten järjestö ProCom kehittää parhaillaan tiimityönä työpaikoille vuorovaikutustyökalua, Klemetti mainitsee.

 

Laita toimivat käytännöt kiertoon

Mikä omalla työpaikallasi on edistänyt työhyvinvointia? Hyville vinkeille on aina tarvetta, joten laita omat niksisi jakoon. Työterveyslaitos kerää parhaillaan sähköistä Tepsi-tietopankkia työhyvinvointia edistävistä hyvistä käytännöistä.

Tietopankkiin halutaan työpaikoilta niin pieniä kuin isojakin keinoja, joilla on lisätty  henkilöstön hyvinvointia. Toiminnallinen tietopankki otetaan käyttöön keväällä 2015.

Lue lisää teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden työhyvinvointihankkeista 21.3. ilmestyvästä TEK-lehdestä 2/2014.