Paneelissa keskusteltiin inhimillisestä työelämästä
Paneelissa Marjo Matikainen-Kallström (toinen vasemmalta), Mikko Lasanen, Juha Korpijärvi ja Aliisa Pietilä keskustelivat juontaja Jussi Nousiaisen (vasemmalla) kanssa inhimillisestä työelämästä.

TEKin valtuusto keskusteli työelämän inhimillisyydestä

|
Uutinen

TEKin valtuuston syyskokous järjestettiin Pasilan Triplassa 23.-24.11. Kokouksen yhteydessä toteutettiin ensimmäistä kertaa valtuustoareena.

Ennen valtuuston varsinaista kokousta järjestettiiin Valtuustoareena, jonka aiheena oli "Inhimillinen työelämä". Keynote-puheenvuoron tilaisuudessa piti tekniikan tohtori Laura Lares.

Lares totesi, että koskaan ennen hän ei ole ollut yhtä huolissaan, mutta toisaalta ei myöskään koskaan yhtä toiveikas liittyen työelämän inhimillisyyteen. Hän korosti riittävyyden arvostamisesta sekä itsessä että muissa.

Laura Lares
"Ihmiset kokevat paljon tuskaa siitä, että ovatko he tarpeeksi. He pohtivat, että kenenä pitäisi olla tarpeeksi, kenelle pitäisi olla tarpeeksi, millä tavalla ja mikä riittää. Monet rakastavat työtään, mutta rakastaako työ takaisin?", Lares pohti.

Lisäksi myös professori Arto O. Salonen antoi videoalustuksen työelämän merkityksellisyydestä ja ”nykyisyysselittäjä” Petri Rajaniemi ammattiliittojen roolista tällaisessa maailmassa.  Valtuutetut pääsivät keskustelemaan kaikista alustusten teemoista paneelikeskusteluissa, joissa oli edustettuina eri valtuustoryhmien jäseniä.

Hallitus kehittää valiokuntatyötä

Valtuustoareenan jälkeen alkoi varsinainen valtuuston kokous. TEKin hallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kertasi syyskuun järjestäytymiskokouksessa valitun hallituksen alkutaivalta erityisesti valiokuntatyön uudistamisen osalta.

”Päätimme hallituksessa uudistaa valiokuntatyötä. Jaoimme valiokunnat työmarkkinavaliokuntiin sekä teemavaliokuntiin. Näiden kehittämiseen perustettiin omat työryhmät. Samat työmarkkinavaliokunnat jatkavat, mutta teemavaliokuntien nimiä, tavoitteita ja toiminnan tarkoitusta hieman päivitetään.”

Mari-Leena Talvitie
Talvitie totesi, että tulevien viikkojen aikana valtuustoryhmät nimeävät omat edustajansa eri valiokuntiin.

Valtuusto hyväksyi myös vuoden vaihteessa voimaan tulevan lehtietujen uudistuksen. Uudistuksesta tulee lisätietoa jäsenille sähköpostitse sekä TEKin verkkosivuille hyvissä ajoin ennen vuoden loppua.

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin muun muassa vuoden 2024 toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksu. TEKin jäsenmaksu säilyy ensi vuonna samana kuin vuonna 2023 ollen 351 euroa vuodessa kassaan kuuluville täysjäsenille.

Hallituksen opiskelijaedustajaksi vuodeksi 2024 valittiin Julius Haapakoski Tampereelta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Casimir Ruohomaa Turusta.

Avainsanat: