TEKille AYY:n kunniamaininta ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymisen edistämisestä

|
Uutinen
Kuuntele

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY on antanut TEKille kunniamaininnan ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämisestä ja työllistymisen edistämisestä.

AYY:n mukaan TEK on ansiokkaasti yrittänyt parantaa ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymistä Suomessa. AYY:n mukaan TEKin positiivinen tapa viestiä asiasta on ollut keskeistä työelämän asenteiden muuttamisessa.

– Olemme erittäin kiitollisia, että työmme on huomattu, kiittää TEKin koulutus- ja työvoimapolitiikasta vastaava johtaja Jari Jokinen.

Jokisen mukaan ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden työllisyyden parantaminen on ollut yksi TEKin tärkeistä tavoitteista.

TEKin tutkimusten mukaan ei-suomalaisista vastavalmistuneista vain joka neljäs on työsuhteessa valmistuessaan, kun suomalaisista työpaikka on lähes kahdella kolmasosalla. Ongelmaksi on havaittu työkokemuksen ja kontaktien puute, ja erityisesti näitä ongelmakohtia TEK on yrittänyt kehittää.

– Yrityksillä tai laajemmin koko yhteiskunnalla ei ole varaa olla hyödyntämättä ulkomaalaisten vastavalmistuneiden ainutlaatuista osaamista. Esimerkiksi heidän kulttuuriosaamisellaan ja valmiilla verkostoillaan saattaa olla aivan ratkaiseva merkitys, kun yritys laajentaa toimintaansa uusille markkinoille, Jokinen havainnollistaa.


Aihetta nostettu esiin monesta eri näkökulmasta

Viimeisen vuoden aikana TEK on nostanut aihetta esiin tiedotusvälineissä sekä koulutuksen kehittäjien ja yritysten edustajien keskuudessa.

Lisäksi TEK on kiinnittänyt aiempaa enemmän huomiota ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden integroimiseen yliopistokampuksilla.

– Muun muassa viime syksynä TEK oli mukana järjestämässä Aalto-yliopistolla My career in Finland -tapahtumaa, jossa kerroimme muun muassa suomalaisesta työelämästä ja työnhausta. Tavoitteena on, että TEK järjestää tulevaisuudessa yhdessä yliopistojen ja ylioppilaskuntien kanssa kaikissa teknillisissä yliopistoissa ulkomaalaisille opiskelijoille suunnatun luennon tai tapahtuman suomalaisesta työkulttuurista, kertoo TEKin opiskelijakenttäasiamies Essi Puustinen.
 

Lue myös uutiset:

Lue myös blogikirjoitukset: