TEK panostaa digitaalisiin palveluihin

|
Uutinen
Kuuntele

TEK tukee ensi vuonna aktiivisesti jäsentensä työllistymistä.

Valtuuston syyskokouksessa 20.–21.11. linjattiin työntäyteisen vuoden 2015 toimintaa.

TEK panostaa ensi vuonna entistä enemmän sähköisiin palveluihin. Hallituksen alaisuuteen perustetaan digihanke, joka määrittää yhdessä TEKin toimielinten kanssa, kuinka TEKin sähköisiä palveluita kehitetään, jotta ne olisivat ammattijärjestökentän huippua.

Digitaalisuus näkyy TEKin palveluissa jo ensi vuonna. Esimerkiksi TEKin urapalvelut laajentaa entisestään digitaalisia palvelujaan. Tavoitteena on tavoittaa laajempi joukko jäsenkunnasta.

Ensi vuoden aikana pilotoidaan myös uudenlaista konseptia, jonka tarkoituksena on edesauttaa jäsenten ammatillista verkostoitumista. Verkostojen käynnistämisessä hyödynnetään Norjan ja Tanskan insinöörijärjestöjen kokemuksia vastaavista verkostoista.

– Ammatilliset verkostot voisivat olla erityisesti nuorille jäsenille houkuttelevia. Monesti uran alkuvaiheessa verkostot puuttuvat, ja jos TEK pystyy nopeuttamaan prosessia, on se yksi tapa tuottaa jäsenille lisäarvoa. Myös muutokset urapalveluissa tähtäävät osaltaan siihen, että olisimme vastavalmistuneille hyödyllisempiä, summasi TEKin toiminnanjohtaja Heikki Kauppi.

Lisäksi ensi vuoden yksi painopiste on vuosien 2014–19 hallitusohjelmaan vaikuttaminen. Ajankohtaisia ovat myös työllisyys- ja kasvusopimuksen jatkokauden neuvottelut sekä eläkelakien viimeistely.

Ensi vuonna hallituksen uutena valiokuntana aloittaa uravaliokunta.  Nykyisen jäsenpalveluvaliokunnan korvaa jäsen- ja järjestöasiainvaliokunta. Hallituksen yhteydessä taas aloittavat uusina viestintä- ja talousjaokset.

Työttömyyskassan maksu nousee

TEKin jäsenmaksu on ensi vuonna 378 euroa. Jäsenmaksun TEKin omaan toimintaan tuleva osuus pysyy samana kuin tänä vuonna, mutta työttömyyskassamaksu nousee 27 euroa.

IAET-kassan jäsenmaksun korotus johtuu heikentyneestä työllisyystilanteesta. IAET-kassaan kuuluvien korkeasti koulutettujen työllisyys on heikentynyt viime vuoteen verrattuna prosenttiyksikön, minkä vuoksi korvauksien maksaminen on lisääntynyt. Nyt kassan jäsenistä 5,2 prosenttia on työttömänä.

TEK tukee aktiivisesti jäsentensä työllistymistä. Esimerkiksi TEKin urapalveluista saa apua uran suunnitteluun sekä työhakemuksen ja CV:n laatimiseen. TEKrekryn LinkedIn-sivut tarjoavat puolestaan tietoa työnhausta ja avoimista työpaikoista. Lisäksi TEK järjestää säännöllisesti työnhaun tueksi urailtoja ja webinaareja.

TEK myös tukee omaehtoista työllistymistä edistäviä hankkeita. Näitä ovat esimerkiksi Työnhakuveturi Uudellamaalla, Uratehdas Tampereella ja Uranoste Oulussa.

Yhteiskuntavaikuttamisen saralla TEK on osallistunut muun muassa ICT-alan rakennemuutosta lieventävien ja uutta nousua pohjustavien yhteiskunnan ja EU:n toimien valmisteluun.

TEK on myötävaikuttanut vahvasti siihen, että työvoimahallinnon palveluja on kehitetty vastaamaan entistä paremmin koulutettujen työnhakijoiden tarpeita, mikä näkyy esimerkiksi mahdollisuutena aiempaa mielekkäämpiin työllisyyskoulutuksiin.

Koulutuspolitiikassa TEK on vaikuttanut siihen, että tekniikan koulutusta on suunnattu uusille kasvualoille, joilla työllistymismahdollisuudet ovat tulevaisuudessa paremmat. Samoin TEK on myötävaikuttanut erikoiskoulutuksiin, joilla voi suunnata osaamistaan uudelleen työmarkkinoiden kysynnän mukaisesti.

Aloitteita ja henkilöstövalintoja

Valtuusto käsitteli useita muita sääntömääräisiä asioita ja kuuli monia hallituksen tiedonantoja muun muassa jäsenmäärien ja edustavuuden kehityksestä, työllisyystilanteesta ja nuorten aikuisten näkemyksiä TEKistä.

Markus Karppanen Tampereelta valittiin jatkokaudelle opiskelijaedustajaksi hallitukseen, varalle valittiin Sauli Viinamäki Oulusta.

Kokouksessa tehtiin kaksi uutta aloitetta. Tampereen alueen valtuutettujen aloite koski TEKin opiskelijajäsenten rekrytointia tilanteessa, jossa Teknillisen yliopiston, yliopiston ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä tiivistetään.

Tekniska föreningen i finland TFiFin valtuutetut puolestaan ehdottivat, että TEK selvittää, miten se voisi avata laillisesti keräämänsä dataa avoimeksi.

Jussi Vesala aktivoi valtuutettuja aktiiviseen keskusteluun sosiaalisessa mediassa. #uberTEK ja #TEKstarter olivat Twitter-keskustelun suosikkeja.

Avainsanat: