TEK: Kilpailukykyä luodaan teknillisissä yliopistoissa

|
Uutinen
Kuuntele

TEK lahjoitti syntymäpäivänään 17.3. Tampereen teknilliselle yliopistolle 330 000 euroa.

Tekniikan akateemiset TEK lahjoitti 120-vuotisjuhlaseminaarinsa yhteydessä 330 000 euroa Tampereen teknilliselle yliopistolle.

Valtio on luvannut pääomittaa yliopistoja enintään kolminkertaisesti suhteessa vuoden 2017 loppuun mennessä hankittuun yksityiseen rahoitukseen, joten TEKin lahjoitus merkitsee TTY:lle jopa 1,32 miljoonaa euroa lisärahaa.

TEK tulee tekemään juhlavuotensa aikana tekniikan opiskelijoiden määrään suhteutetut lahjoitukset muillekin tekniikan alan yliopistoille, yhteensä miljoona euroa.

– TEKin juhlavuoden teemana on Kilpailukykyä osaamisesta. Osallistuaksemme itsekin konkreettisella tavalla tämän tavoitteen toteuttamiseen olemme päättäneet kohdentaa resursseja juuri sinne, missä kilpailukykyä Suomelle luodaan, eli tekniikan yliopistoihin, sanoi TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström.

Rohkeasti kohti uusia koulutusmalleja

TEK käynnisti 120-vuotisjuhlavuotensa tapahtumien sarjan 17.3. Tampereella yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa järjestetyssä seminaarissa.

Matikainen-Kallström kiitteli isäntäyliopistoa toimivasta yhteistyöstä elinkeinoelämän kanssa, teollisuuden osaamispohjan vahvistamisesta ja uudenlaisten, vaikuttavuutta parantavien toimintamallien ennakkoluulottomasta etsimisestä niukkojen resurssien oloissa.

– Myös yliopistojen on uudistuttava. On hienoa, että TTY, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat käynistäneet yhteisen Tampere3-hankkeen. Muodostettavalla uudella yliopistolla on edellytykset olla merkittävä koulutuksen ja tieteen tekijä Euroopassa ja globaalistikin.

–Tekniikan akateemiset ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat kehittäneet yhdessä suomalaista tekniikan korkeakoulutusta aktiivisesti. TEK on myös tukenut yliopistomme toimintaa, ja se on yksi TTY-säätiön perustajista. On todella hienoa, että TEK jatkaa tällä merkittävällä lahjoituksella TTY:n toiminnan tukemista edelleen valmistauduttaessa Tampere3-yliopistokonserniin, sanoi TTY:n rehtori Markku Kivikoski.

Grahn-Laasonen: Tiivis yhteistyö työelämän kanssa on insinöörikoulutuksen vahvuus

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen totesi videotervehdyksessään juhlaseminaarille, että insinöörikoulutuksella on aivan ratkaiseva rooli maamme tulevan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn rakentamisessa.

– Maailmassa koulutetaan vuosittain miljoona insinööriä, joten pieni Suomi ei voi kilpailla määrällä, vaan korkealla laadulla. Sen hyväksi meidän on tehtävä jatkuvasti töitä ja uudistettava koulutustamme – sekä sisältöjä että rakenteita.

Grahn-Laasosen mielestä Suomen insinöörikoulutuksen erityinen vahvuus on tiivis työelämäyhteistyö. Hän uskoo, että Suomi voi säilyttää asemansa teknologian vahvana osaajana, mikäli pystymme vastaamaan muuttuviin osaamistarpeisiin tarjoamalla laadukasta perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta sekä tiivistämällä edelleen työelämäyhteistyötä.

Ministeri kiitti TEKiä aktiivisesta roolista tekniikan koulutuksen kehittämisessä: TEK on muun muassa tuottanut runsaasti tutkimustietoa kehittämistyön tausta-aineistoksi ja käynnistänyt viime vuosikymmenellä tekniikan yhteistyöryhmän, jossa yhteisiä tavoitteita pohtimassa ovat mukana yliopistot, ammattikorkeakoulut ja kaikki tekniikan koulutuksen keskeiset intressitahot.

Lue lisää juhlavuodesta ja tutustu juhlavuoden materiaaleihin:

Avainsanat: